Vol 23, No 5 (2013)

Obsah

Editorial

Školská reforma pod drobnohledem
Tomáš Čech
613-614

Studie

S. Štech
615–633
T. Janík
634–663
R. Šíp, V. Švec
664–690
V. Jindráček, J. Škoda, P. Doulík
691–716
I. Smetáčková
717–733

Diskuse

J. Straková
734-744

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
744-749
Průcha, J., & Koťátková, S. (2013). Předškolní pedagogika. Učebnice pro střední a vyšší odborné školy
Zora Syslová
Spousta, V. (2013). Hudebně-literární slovník. Hudební díla inspirovaná slovesným uměním. III. Skladatelé 20. století
Josef Maňák

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
750
Sjezd České pedagogické společnosti, Liberec 21. 3. 2013
Tomáš Čech
Zpráva Sekce srovnávací pedagogiky České pedagogické společnosti
Eliška Walterová
Zpráva z letního semináře Summer literacy institute 2013 Boston University
Pavla Sýkorová