Vol 16, No 2 (2006)

Obsah

Studie

R. Kohoutek
3­–23
M. Zouharová
24–32
P. Ondrejkovič
33–49
I. Kovalčíková
50–59
K. Kulacsová
60–67
J. Křížová, I. Krupová
68–75
V. Spousta
76-88

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
93-112
Vzpomínky na Jiřího Kotáska
Josef Maňák
Ohlédnutí za evropským rokem výchovy prostřednictvím sportu
Vladimír Jůva
Aktivní vzdělávání rodičů
Václav Souček
Střední školy v Keni
Zdeněk Kluiber
Intel ISEF 2006
Zdeněk Kluiber, Miroslav Kureš
Nové iniciatívy výskumu mládeže na Slovensku
Ladislav Macháček
Profesoři Masarykovy Univerzity Jan Uher, Innocent Arnošt Bláha a Ivo Možný o rodině
Jiří Sedlák

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
113-127
Bajtoš, J. (2003). Teória a prax didaktiky
Daniela Vrabcová
Kollárik, T., Sollárová E., et al. (2004). Metódy sociálnopsychologickej praxe
Rudolf Kohoutek
Urbánek, P. (2005). Vybrané problémy učitelské profese. Aktuální analýza
Jitka Mikešová
Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., & Zounek, J. (Eds). (2005). Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji
Michaela Prášilová
Kohnová, J. (Ed.). (2005). Další profesní vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze
Iva Macháčková
Laniado, M. (2004). Máte neklidné dítě?
Dita Janderková
Nová čísla slovinských sborníků pro dějiny školství „Šolska Kronika“
Karel Rýdl
V. Spousta
89–92