Vol 16, No 4 (2006)

Obsah

Studie

B. Kraus
3­–10
J. Skalková
11–24
B. Hofbauer
25-41
D. Knotová, Z. Šimberová
42–52
M. Kouteková
53–59
M. Maľová
60–64
B. Blížkovský
65–68
J. Sedlák
69–73

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
17-92
Zpráva o činnosti brněnské pobočky České pedagogické společnosti za období 2005–2006
Vladimír Spousta
Zpráva o činnosti ostravské pobočky ČPdS za rok 2006
Miriam Prokešová
Zpráva o činnosti pobočky ČPdS v Českých Budějovicích (2005–2006)
Pater Havelka
Zpráva o činnosti královéhradecké pobočky ČPdS za období 2005–2006
Jana Doležalová
Zpráva o činnosti pobočky Olomouc za období od ledna 2005 do ledna 2007
Antonín Bůžek
K aktuálním otázkám současného univerzitního vzdělávání
Nataša Mazáčová
Mezinárodní konference ICPE v Japonsku
Zdeněk Kluiber
21. světový kongres o čtení Building Literacy Bridges
Veronika Najvarová, Petr Najvar

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
93-107
Horňák, L. (2005). Rómsky žiak v škole
Jaroslav Balvín
Spilková, V., et al. (2004). Současné proměny vzdělávání učitelů
Hana Lukášová
Hloušková, L., Knotová, D., Novotný, P., Pol, M., & Rabušicová, M., et al. (2004). Vzdělávání poradců v České republice
Kateřina Korcová
Tomášová, V. (2006). Teória a prax rodinnej edukácie
Eva Švarcová
Klenková, J. (2005). Logopedie
Dita Janderková
Mráz, J. (2006). Filozofia etiky, mravnej výchovy a profesnej etiky (Historické modely a problémy)
Anna Klimeková