Teória a prax pedagogiky voľného času

M. Kouteková

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá ponímaním pedagogiky voľného času v systéme vysokoškolského vzdelávania, jej významom a potrebou v praktickej realizácii.

Bibliografická citace

Kouteková, M. (2006). Teória a prax pedagogiky voľného času. Pedagogická orientace, 16(4), 53–59.

Klíčová slova

pedagogika voľného času; systém a vnútorná štruktúra pedagogiky voľného času; predmet skúmania

Plný Text:
Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.