Vol 19, No 1 (2009)

Obsah

Editorial

Pedagogické zkratky
Tomáš Janík
3-6

Studie

J. Hroncová
7-17
M. Niklová
18–27
J. Sliacky
28–46
P. Chejnová
47–55
E. Janoušková
56–72
M. Kučerová
73–87

Diskuse

S. Hanušová
88-92
P. Najvar
93–99
E. Složilová
100–105

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
106-129
Za prof. PhDr. Jarmilu Skalkovou, DrSc
Josef Maňák
Postmoderne o človeku, jeho svete a etickej výchove v "novej Európe"
Anna Klimeková
Ganztagsschulkongress 2008: Kongres celodenních škol
Jana Pavlíková
Future and Reality of Gaming
Jana Krátká
Univerzitní profesor Josef Maňák rozvažuje o své pedagogické práci
Vladimír Spousta
Usnesení sjezdu České pedagogické společnosti
Petr Franiok

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
130-142
Usnesení sjezdu České pedagogické společnosti
Ján Danek
Kraus, B., & Hroncová, J. et al. (2007). Sociální patologie
Stanislava Hoferková
Spousta, V. (2007). Vizualizace: gnostický a komunikační prostředek edukologických fenoménů
Rudolf Kohoutek
Vašťátková, J. (2006). Úvod do autoevaluace školy
Alexandra Tomášková
Grecmanová, H. (2008). Klima školy
Ivona Dömischová