Výchovná kompetence v dalším vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží

J. Sliacky

Abstrakt

Příspěvek se zabývá výchovnou kompetencí dobrovolného pracovníka s dětmi a mládeží v oblasti volného času. Stručně popisuje problematiku volného času, současné výchovy ve volném čase a dalšího vzdělávání těchto pracovníků. Dále se zabývá kompetencemi v obecné rovině a jejich uplatněním ve vzdělávacím procesu. Prezentuje navrhovanou strukturu kompetencí pracovníka a detailněji rozpracovává kompetenci výchovnou. Uvádí výsledky výzkumu, který se zabýval analýzou a porovnáním vybraných struktur výchovné kompetence. Na základě teoretických poznatků a faktů zjištěných tímto výzkumem identifikuje hlavní obsahové kategorie výchovné kompetence.

Bibliografická citace

Sliacky, J. (2009). Výchovná kompetence v dalším vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží. Pedagogická orientace, 19(1), 28–46.

Klíčová slova

volný čas; výchova ve volném čase; další vzdělávání; děti; mládež; pracovník s dětmi a mládeží; kompetence; výchovná kompetence

Plný Text:Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.