Procházet index autorů

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž Vše

P

Pálenský, Peter, Česká geologická služba, Klárov 3/131, 118 21 Praha-1
Pánek, Tomáš, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
Pánek, Tomáš, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravské univerzity, Chittussiho 10, Ostrava 710 00
Pánek, Tomáš
Pánek, Tomáš, Katedra fyzické geografi e a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Pánek, Tomáš, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Parma, David, ÚAPP Brno, v. v. i., Kaloudova 30, 614 00 Brno
Pavézková, Jana, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Pavlík, Martin, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Pavluš, Ján, Institut geologického inženýrství, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
Pavluš, Ján, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
Pazdírková, Jana, Ústav fyziky Země, PřF MU, Tvrdého 12, 602 00 Brno
Pazdírková, Jana, Ústav fyziky Země, PřF MU Brno, Tvrdého 12, 602 00 Brno
Pazdírková, Jana
Pecina, Vratislav, Česká geologická služba, Erbenova 348, 790 01 Jeseník
Pecina, Vratislav, Česká geologická služba, pracoviště Jeseník, Erbenova 348, 790 01 Jeseník
Pecina, Vratislav, Česká geologická služba, Erbenova 348/1, 790 01 Jeseník
Pecka, Tomáš, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Peč, Jan, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
Peterková, Lucie, Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Peterková, Lucie, Geografický ústav PřF MU, Kotlářská 2, Brno 611 37
Peterová, Pavla Tomanová, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Petr, Libor, Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno
Petr, Libor, Katedra archeologie FF ZČU Plzeň, Sedláčkova 15, 306 14 Plzeň
Petrová, Andrea
Petrová, Pavla
Petrová, Pavla Tomanová, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Petrová, Pavla Tomanová, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Petrová, Pavla Tomanová, Česká geologická služba (Česká republika)
Petrová, Pavla Tomanová, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59, Brno
Petrová, Pavla, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Petrová, Vladimíra, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Petřík, Jan, ÚGV PřF MU
Petřík, Jan, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Petřík, Jan, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno (Česká republika)
Pipík, Radovan, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Ďumbierska 1, SK-974 01 Banská Bystrica, Slovakia
Pipík, Radovan, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Severná 5, SK-974 01, Banská Bystrica, Slovakia
Plašienka, Dušan, Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika
Plašienka, Dušan, Department of Geology and Palaeontology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Mlynská dolina G, SK-842 15 Bratislava, Slovakia
Pluskalová, Jitka
Podhrázská, Jana, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. (VÚMOP, v. v. i.), Žabovřeská 250, 256 27 Praha 5 – Zbraslav
Pokorná, Dana
Pölt, Peter
Pořádek, Přemysl, ČGS, ÚGV PřF MU (Česká republika)
Pořádek, Přemysl, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 637 11 Brno
Pospíšil, Oto, Aqua Enviro s.r.o, Ječná 29a, 62100 Brno
Pospíšilová, Jarmila, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Potočárová, Lucie, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Potočková, Tereza, Katedra geologie PřF UP, Tř. 17 listopadu 12, 771 46 Olomouc
Potočková, Tereza, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Poukarová, Hedvika, Masaryk University, Department of Geological Sciences, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Poul, Ivan, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59 Brno
Poul, Ivan, Ústav geotechniky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno
Poul, Ivan, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Poul, Ivan, iGEO, RNDr. Ivan Poul, Ph.D., Svat. Čecha 4, 693 01 Hustopeče
Poul, Ivan, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Poul, Ivan
Poulová, Denisa, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Pracný, Pavel, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Prachař, Ivan, Náchodská 955, 193 00, Praha 9
Pražáková, Marcela, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Prišťáková, Michaela, Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno
Prochaska, Walter, Institut für Geowissenschaften, Montanuniversität, 8700 Leoben, Rakousko
Procházková, Barbora, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Prokop, Jiří, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Prudil, Vít
Pruner, Petr
Přichystal, Antonín, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Přichystal, Antonín, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Přichystal, Antonín
Přichystal, Antonín, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Přichystalová, Renáta, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Přikryl, Tomáš
Přišťáková, Michaela, Ústav archeologie a muzeologie, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Arna Nováka 1, 60200 Brno (Česká republika)
Pudilová, Marta
Pukaj, Marek, Správa železniční geodézie Praha, Pod výtopnou 8, 180 00 Praha