Procházet index autorů

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž Vše

K

Kabátník, Patrik
Kabelka, Ludvík, GEOtest, a. s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Kadlec, Jaroslav
Kadlecová, Renáta, Czech Geological Survey, Klárov 3, 118 21 Prague 1, Czech Republic
Kalenda, Pavel, CoalExp, Dr. P. Kalenda Pražmo 129 (Česká republika)
Kalenda, Pavel, Ústav Struktury a Mechaniky hornin AV ČR, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
Kalenda, Pavel, COALEXP, Kosmonautů 2, 700 30 Ostrava 3
Kalvoda, Jiří, Masaryk University, Department of Geological Sciences, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kalvoda, Jiří
Kalvoda, Jiří, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kamas, Jiří, Ústav geochemie,mineralogie a nerostných zdrojů, PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Kapusta, Jaroslav, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Kapustová, Veronika
Karásek, Jaromír
Kašparec, Ivan, GEORADIS s.r.o., Vídeňská 256/142, 619 00 Brno
Kedrová, Linda, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kern, Andrea, Natural History Museum Vienna, Geological-Paleontological Department, Burgring 7, A-1010 Vienna, Austria
Kernstocková, Markéta, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37, Brno
Keršnerová, Lucie, P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice (Česká republika)
Kielar, Ondřej, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Kielar, Ondřej
Kilianová, Helena
Kirchner, Karel
Kirchner, Karel, Ústav geoniky AVČR, v.v.i., pobočka Brno, Drobného 28, 602 00 Brno
Kirchner, Karel, Ústav geoniky AVČR, v.v.i. pobočka Brno, Drobného 28, 602 00 Brno
Kirchner, Karel, Oddělení environmentální geografie Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Drobného 28, 602 00 Brno (Česká republika)
Kirchner, Karel (Česká republika)
Kirchner, Karel, Ústav geoniky AV ČR, pobočka Brno, Drobného 28, 602 00 Brno
Kirchner, Karel, Ústav geoniky AVČR, v.v.i., pobočka Brno, Drobného 28, 602 00 (Česká republika)
Kirchner, Karel, Ústav geoniky AVČR, v. v. i., pobočka Brno, Drobného 28, 602 00 Brno
Kirchner, Karel, Ústav geoniky AVČR, pobočka Brno, Drobného 28, 602 00 Brno
Klanicová, Nikola, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kleprlíková, Lucie, Ústav geologických věd, PřF Masarykovy Univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno (Česká republika)
Klištinec, Ján, Masaryk University (Česká republika)
Knecht, Richard, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Knésl, Ilja, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5
Kněžínek, Karel, Geografický ústav, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Knížek, František
Knížek, Martin, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Knížek, Martin, Ústav geologických věd PřF MU Brno, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Knížek, Martin, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Kohoutová, Irena
Kohút, Milan, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovensko
Kolář, Tomáš, Mendelova univerzita
Kolář, Tomáš, Ústav nauky o dřevě, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kontár, Martin, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kopa, Dušan
Kopecká, Jitka, Katedra přírodopisu a pěstitelství PdF UP, Purkrabská 2, 771 40 Olomouc
Kopecká, Jitka, Katedra biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Purkrabská 2, 771 40 Olomouc
Kopecká, Lenka, URGA, s.r.o., Holická 31A, 772 00 Olomouc
Kopecký, Jiří
Kos, Petr, ÚAPP Brno, v. v. i., Kaloudova 30, 614 00 Brno
Kosina, Marcel, Oddělení mikrobiologie, ÚEB PřF MU, Tvrdého 14, 602 00 Brno
Koštuříková, Tamara, Katedra geologie PřF UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kotková, Jana, Czech Geological Survey, Klárov 3, 118 21 Prague 1, Czech Republic
Kotlánová, Michaela, Katedra geologie, PřF UP Olomouc, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kotlánová, Michaela, Masarykova univerzita Brno, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Koubová, Ivana, Department of Geology and Palaeontology, Faculty of Science, Comenius University, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovak Republic
Koukal, Ondřej, Katedra geologie PřF UP 17. listopadu 12, 77146 Olomouc
Kováč, Michal, Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava
Kováček, Martin, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kováček, Martin, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Kováčik, Martin, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Kovář, Pavel, P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice (Česká republika)
Kraft, Petr, Charles University in Prague, Faculty of Science, Institute of Geology and Palaeontology, Albertov 6, 128 43 Prague 2, Czech Republic
Král, Ján
Králová, Veronika
Krásný, Otakar, Arcadis Geotechnika a. s., Šumavská 33, 602 00 Brno
Kratina, Josef, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Krčmář, Zdeněk
Krejčí, Lukáš, Geografický ústav PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Krejčí, Oldrich, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59 Brno
Krejčí, Oldřich (Česká republika)
Krejčí, Oldřich, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Krejčí, Oldřich, Česká geologická služba (Česká republika)
Krejčí, Oldřich
Krejčí, Oldřich, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Krištof, Imrich
Krmíček, Lukáš
Krmíček, Lukáš, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Krobot, Jan, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kropáč, Kamil, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kropáč, Kamil, Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Kropáč, Kamil
Kropáč, Kamil, Katedra geologie PřF UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kropáč, Kamil, Katedra geologie PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Krška, Jan
Krulová, Vendula, Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, 17. listopadu 1192/12, 77146 Olomouc; e-mail: daniel.simicek@upol.cz (Česká republika)
Krumlová, Hana, Ústav fyziky Země, PřF MU, Tvrdého 12, 602 00 Brno
Krumlová, Hana, Ústav fyziky Země, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Tvrdého 12, 602 00 Brno, (Česká republika)
Kryštofová, Eva
Kryštofová, Eva, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Křížová, Petra, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a ochrany půd Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, Česká republika (Česká republika)
Kubcová, Veronika, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kubešová, Svatava
Kučera, Jan
Kučera, Jan, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kučerová, Jana, Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovensko
Kuda, František, Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kuda, František, Ústav geoniky AVČR, v.v.i., pobočka Brno, Drobného 28, 602 00
Kuda, František, Oddělení environmentální geografie Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Drobného 28, 602 00 Brno (Česká republika)
Kudělásek, Vít
Kuchovský, Tomáš, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 637 11 Brno
Kuchovsky, Tomáš
Kuchovský, Tomáš, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kuljovská, Zuzana, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kumpan, Tomáš, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, Brno 611 37
Kumpan, Tomáš
Kumpan, Tomáš, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kurdík, Stanislav
Kurdíková, Ludmila, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kuta, Jan, Centrum RECETOX PřF MU, Kamenice 5/753 625 00 Brno
Kvítková, Lenka
Kynická, Alena, Slavia Cyborg, a.s., Palackého nám. 6, 613 00 Brno
Kynický, Jindřich, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kynický, Jindřich, Ústav geologie a pedologie LDF Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno