B

Bábek, Ondřej
Bábek, Ondřej, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Bábek, Ondřej, Katedra geologie PřF UP, Tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Bábek, Ondřej, Katedra geologie PřF UP, třída Svobody 26, 771 46 Olomouc
Bábek, Ondřej, Katedra geologie, Univerzita Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, 77146 Olomouc
Bábek, Ondřej, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Bábek, Ondřej, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Bábek, Ondřej, Katedra geologie PřF UP 17. listopadu 12, 77146 Olomouc (Česká republika)
Bábek, Ondřej
Bajer, Aleš, Ústav geologie a pedologie LDF Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno
Bajer, Aleš, Ústav geologie a pedologie LDF MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00
Bajer, Aleš, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno
Bąk, Marta
Baldík, Vít, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59 Brno
Baldík, Vít, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Baldík, Vít, Česká geologická služba (Česká republika)
Barák, Petr, Ústav geologických věd PřF MU Brno, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Baráth, Ivan, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovensko
Barna, Peter, Department of Geology and Paleontology, Comenius University, SK-84215 Bratislava, Slovak Republic
Baroň, Ivo
Baroň, Ivo, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Baroň, Ivo, Geologische Bundesanstalt, Neulinggasse 38, 1030 Wien
Baroň, Ivo, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. (Česká republika)
Bartakovics, Anita, RWE Gas Storage s. r. o., Geo-services, Pražská 158, 642 00 Brno
Basistová, Petra, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Bednaříková, Stanislava
Beneš, Luboš, Institut geologického inženýrství, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
Beneš, Vojtěch
Bezoušková, Jarmila, Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, 580 01 Havlíčkův Brod
Bíl, Michal
Bíško, Richard, Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i., Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, Česká republika
Bíšková, Jarmila, Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i., Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, Česká republika
Bitner, Maria Aleksandra, Institute of Paleobiology, Polish Academy of Sciences, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Poland
Bízová, Josefína
Blaško, David, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Blecha, Martin, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Blecha, Martin, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. (VÚMOP, v. v. i.), Žabovřeská 250, 256 27 Praha 5 – Zbraslav
Blecha, Martin, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP, v. v. i.), Žabovřeská 250, Zbraslav, 256 27 Praha 5
Bodláková, Radoslava, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Boháč, Martin, Ústav geologických věd. PřF MU Kotlářská 2, 61137 Brno
Borůvka, Luboš, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravin a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a ochrany půd, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Borůvka, Luboš, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Borůvka, Luboš, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a ochrany půd Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, Česká republika (Česká republika)
Botor, Dariusz, AGH University of Science & Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, 30-059 Kraków al. Mickiewicza 30, Poland
Bottig, Magdalena
Brádlová, Alexandra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Brauckmann, Carsten, Clausthal University of Technology, Geology and Palaeontology, Leibnizstrasse 10, D-38678 Clausthal-Zellerfeld, Germany
Brtníková, Jana, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Bruthans, Jiří
Bruthans, Jiří, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK Praha, Albertov 6, 128 43 Praha
Bruthans, Jiří, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Brzák, Martin
Brzobohatý, Rostislav
Brzobohatý, Rostislav, Ústav geologických věd, PřF Masarykovy Univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno (Česká republika)
Břízová, Eva, ČGS
Bubík, Miroslav
Bubík, Miroslav, Česká geologická služba
Bubík, Miroslav, česká geologická služba brno
Bubík, Miroslav, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 602 00 Brno
Bubík, Miroslav, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59 Brno
Bubík, Miroslav, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Bubík, Miroslav, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Bubík, Miroslav, Česká geologická služba (Česká republika)
Bubík, Miroslav, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Bubík, Miroslav, ČGS Brno
Buda, Jan, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5
Budil, Petr, Czech Geological Survey, Klárov 3, 11821, Prague 1, Czech Republic
Buriánek, David
Buriánek, David, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 602 00 Brno
Buriánek, David, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59 Brno
Buriánek, David, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59, Brno
Buriánek, David, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Buriánek, David, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 602 00 Brno
Buriánek, David (Česká republika)
Buriánek, David, ČGS
Buriánek, David, Česká geologická služba
Buriánková, Kristýna