Procházet index autorů

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž Vše

Á

Ábelová, Martina, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

A

Abraham, Miloš, GEOMIN družstvo, Znojemská 78, 586 56 Jihlava
Adamec, Martin
Adámek, Josef
Adámek, Josef, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Adameková, Katarína
Adameková, Katarína, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno (Česká republika)
Adameková, Katarína, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno; e-mail (Česká republika)
Adamová, Marie
Ambrož, Vít, Ústav fyziky Země PřF MU, Tvrdého 12, 602 00 Brno
Ambrožová, Vendula, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Andrejkovič, Tibor
Aubrechtová, Martina, Charles University in Prague, Faculty of Science, Institute of Geology and Palaeontology, Albertov 6, 128 43 Prague 2, Czech Republic

B

Bábek, Ondřej, Katedra geologie, Univerzita Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, 77146 Olomouc
Bábek, Ondřej, Katedra geologie PřF UP, Tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Bábek, Ondřej (Česká republika)
Bábek, Ondřej
Bábek, Ondřej, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Bábek, Ondřej, Katedra geologie PřF UP, třída Svobody 26, 771 46 Olomouc
Bábek, Ondřej, Katedra geologie PřF UP 17. listopadu 12, 77146 Olomouc (Česká republika)
Bábek, Ondřej, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Bábek, Ondřej, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Bajer, Aleš, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno
Bajer, Aleš, Ústav geologie a pedologie LDF Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno
Bajer, Aleš, Ústav geologie a pedologie LDF MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00
Bąk, Marta
Baldík, Vít, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Baldík, Vít, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59 Brno
Baldík, Vít, Česká geologická služba (Česká republika)
Barák, Petr, Ústav geologických věd PřF MU Brno, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Baráth, Ivan, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovensko
Barna, Peter, Department of Geology and Paleontology, Comenius University, SK-84215 Bratislava, Slovak Republic
Baroň, Ivo, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Baroň, Ivo
Baroň, Ivo, Geologische Bundesanstalt, Neulinggasse 38, 1030 Wien
Bartakovics, Anita, RWE Gas Storage s. r. o., Geo-services, Pražská 158, 642 00 Brno
Basistová, Petra, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Bednaříková, Stanislava
Beneš, Luboš, Institut geologického inženýrství, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
Beneš, Vojtěch
Bezoušková, Jarmila, Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, 580 01 Havlíčkův Brod
Bíl, Michal
Bíško, Richard, Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i., Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, Česká republika (Česká republika)
Bíšková, Jarmila, Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i., Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, Česká republika (Česká republika)
Bitner, Maria Aleksandra, Institute of Paleobiology, Polish Academy of Sciences, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Poland
Bízová, Josefína
Blaško, David, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno (Česká republika)
Blecha, Martin, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP, v. v. i.), Žabovřeská 250, Zbraslav, 256 27 Praha 5
Blecha, Martin, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Blecha, Martin, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. (VÚMOP, v. v. i.), Žabovřeská 250, 256 27 Praha 5 – Zbraslav
Bodláková, Radoslava, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Boháč, Martin, Ústav geologických věd. PřF MU Kotlářská 2, 61137 Brno
Borůvka, Luboš, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravin a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a ochrany půd, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Borůvka, Luboš, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Borůvka, Luboš, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a ochrany půd Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, Česká republika (Česká republika)
Botor, Dariusz (Polsko)
Brádlová, Alexandra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Brauckmann, Carsten, Clausthal University of Technology, Geology and Palaeontology, Leibnizstrasse 10, D-38678 Clausthal-Zellerfeld, Germany
Brtníková, Jana, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Bruthans, Jiří, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK Praha, Albertov 6, 128 43 Praha
Bruthans, Jiří, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Bruthans, Jiří
Brzák, Martin
Brzobohatý, Rostislav, Ústav geologických věd, PřF Masarykovy Univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno (Česká republika)
Brzobohatý, Rostislav
Břízová, Eva, ČGS (Česká republika)
Bubík, Miroslav, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Bubík, Miroslav, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 602 00 Brno
Bubík, Miroslav, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Bubík, Miroslav
Bubík, Miroslav, Česká geologická služba
Bubík, Miroslav, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno (Česká republika)
Bubík, Miroslav, Česká geologická služba (Česká republika)
Bubík, Miroslav, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59 Brno
Buda, Jan, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5
Budil, Petr, Czech Geological Survey, Klárov 3, 118 21 Prague 1, Czech Republic
Budil, Petr, Czech Geological Survey, Klárov 3, 11821, Prague 1, Czech Republic
Buriánek, David, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59, Brno
Buriánek, David, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59 Brno
Buriánek, David, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Buriánek, David, Česká geologická služba (Česká republika)
Buriánek, David (Česká republika)
Buriánek, David, ČGS (Česká republika)
Buriánek, David, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 602 00 Brno
Buriánek, David, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 602 00 Brno
Buriánek, David
Buriánková, Kristýna

C

Cahová, Marcela, Ústav geologických věd Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita (Česká republika)
Camfrlová, Markéta, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Cígler, Vojtěch, Masarykova Univerzita (student) (Česká republika)
Cihlářová, Hana, Ústav geologie a pedologie LDF Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno
Cicha, Ivan
Cícha, Jaroslav, Prácheňské muzeum v Písku, Velké nám. 114, 397 24 Písek
Cílek, Václav
Clarkson, Euan N. K., Grant Institute, School of Geosciences, University of Edinburgh, West Mains Road, Edinburgh EH9 3JW, Scotland UK
Clarkson, Euan N. K., School of Geosciences, University of Edinburgh, Kings Buildings, West Mains Road, Edinburgh EH9 3JW, Scotland, U. K.
Colin, Jean-Paul, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciencias, Centro de Geologia, Campo Grande, C-6, 3° 1749-046, Lisbon, Portugal

Ć

Ćorić, Stjepan, Geological Survey of Austria, Neulinggasse 38, A-1030 Vienna, Austria

C

Czudek, Tadeáš, Čápkova 19, 602 00 Brno
Czudek, Tadeáš

Č

Čech, Stanislav, Czech Geological Survey, Klárov 3/131, 118 21 Prague 1, Czech Republic
Čech, Zdeněk, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Černý, Jan, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Čopjaková, Renata, Ústav geologických věd, PřF MU Kotlářská 2, 61137 Brno
Čopjaková, Renata
Čopjaková, Renata, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Čtyroká, Jiřina
Čudrnáková, Klára, Obec Dražůvky, Dražůvky 114, 696 34 Archlebov
Čurda, Jan, Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha

D

Dalajková, Kristýna, Katedra geologie PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
David, Martin, Rožmberská 613/10, 198 00, Praha 9-Kyje, Czech Republic
Děd, Martin, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravské univerzity v Ostravě, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
Demek, Jaromír, VÚKOZ, v.v.i., odd. krajinné ekologie, Lidická 25/27, 602 00 Brno
Demek, Jaromír
Diehl, Jimmy F.
Diviš, Karel, Moravské zemské muzeum Brno (Česká republika)
Djulović, Izudin, University of Tuzla, Faculty of Mining, Geology and Civil Engineering, Department of geology, Univerzitetska 2, 75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Dleštík, Petr, Katedra geologie PřF UP, Tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Dobeš, Petr
Doláková, Nela, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Doláková, Nela, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 61137 Brno
Doláková, Nela, ÚGV PřF MU
Doláková, Nela
Doláková, Nela, Ústav geologických věd, PřF MU Brno
Doláková, Nela, Ústav geologických věd, PřF Masarykovy Univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno (Česká republika)
Doláková, Nela, ÚGV MU (Česká republika)
Doležalová, Hana
Dolníček, Zdeněk
Dolníček, Zdeněk, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Dolníček, Zdeněk, Katedra geologie PřF UP, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
Dolníček, Zdeněk, Katedra geologie PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Dolníček, Zdeněk, Katedra geologie, PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
Dolníček, Zdeněk, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Dolníček, Zdeněk, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Dolníček, Zdeněk, Katedra geologie, Univerzita Palackého, třída 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Dolníček, Zdeněk, Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Dolníček, Zdeněk, Katedra geologie, PřF UP Olomouc, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Dolníček, Zdeněk, Katedra geologie, Univerzita Palackého, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Dolníček, Zdeněk, Katedra geologie, Univerzita Palackého, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc
Dolníček, Zdeněk, Katedra geologie PřF UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Dolníček, Zdeněk, Katedra geologie PřF UP, tř. 17 listopadu 12, 771 46 Olomouc
Dolníček, Zdeněk, Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Donocik, Roman, Českomoravský cement, a. s., 664 04 Mokrá–Horákov
Donocik, Roman, Českomoravský cement, a. s., 664 04 Mokrá-Horákov
Donocik, Roman, Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost, Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
Dosbaba, Marek
Dostál, Ondřej
Dostalík, Martin, Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1,
Dostalíková, Lucie
Drábek, Ondřej, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravin a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a ochrany půd, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Drábek, Ondřej, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a ochrany půd Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, Česká republika (Česká republika)
Drábek, Ondřej, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Drápalová, Radka, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Dresler, Petr, Ústav archeologie a muzeologie, Filosofická fakulta, Masarykova Univerzita. Arne Nováka 1/1, 602 00 Brno (Česká republika)
Dresler, Petr
Dresler, Petr, Ústav archeologie a muzeologie, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Arna Nováka 1, 60200 Brno (Česká republika)
Dresler, Petr, Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno
Dreslerová, Gabriela
Dreslerová, Gabriela, Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00, Brno
Dundek, Peter
Duras, Roman, GEOtest Brno, pobočka Ostrava, 28.října 287, 709 00 Ostrava
Duras, Roman, Geotest Brno, a.s., pracoviště Ostrava, 28. října 287, 709 00, Ostrava 1
Duras, Roman
Durďáková, Marta, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

Ď

Ďurďová, Libuše, Katedra geologie PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

D

Dvořák, Igor Jan, Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1
Dvořák, Vojtěch
Dvořák, Vojtìch
Dvořáková, Marie
Dvořáková, Marie, Ústav geologických věd, PřF MU Brno (Česká republika)

E

Eliáš, Mojmír
Engel, Zbyněk, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Erban, Vojtěch, Czech Geological Survey, Klárov 3, 118 21 Prague 1, Czech Republic

F

Faimon, Jiří, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Faimon, Jiří, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Faimon, Jiří
Faimon, Jiří, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Faimon, Jiří, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova universita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Faimon, Jiří, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Faměra, Martin, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Faměra, Martin, Katedra geologie PřF UP, Tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Faměra, Martin, Katedra geologie PřF UP, třída Svobody 26, 771 46 Olomouc
Farrow, Colin M., Computing Service, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ, Scotland
Fatka, Oldřich, Charles University, Department of Geology and Palaeontology, Albertov 6, 12843 Prague-2, Czech Republic
Fatka, Oldřich, Charles University in Prague, Faculty of Science, Institute of Geology and Palaeontology, Albertov 6, 128 43 Prague 2, Czech Republic
Ferhatbegović, Zijad, University of Tuzla, Faculty of Mining, Geology and Civil Engineering, Department of geology, Univerzitetska 2, 75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Fifernová, Martina, Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha
Filip, Jan, Centrum výzkumu nanomateriálů PřF UP, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
Filipská, Pavla, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Findura, Pavol, Katedra strojov a výrobných systémov, Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Finger, Fritz
Fišáková, Miriam Nývltová, Archeologický ústav, v. v .i., Akademie věd ČR, Královopolská 147, 612 00, Brno
Fojt, Bohuslav, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Fojt, Bohuslav
Fordinál, Klement, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Fordinál, Klement, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovensko
Francírek, Michal, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Francírek, Michal, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2 (Česká republika)
Francírek, Michal, GEOMIN, s.r.o. Znojemská 78 586 01 Jihlava (Česká republika)
Franců, Eva
Franců, Juraj (Česká republika)
Franců, Juraj
Fuksová, Alena, Katedra geologie PřF UP, tř. 17 listopadu 12, 771 46 Olomouc
Fürychová, Petra, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59 Brno

G

Gába, Zdeněk, Vlastivědné muzeum Šumperk, Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
Gába, Zdeněk
Gadas, Petr, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Galia, Tomáš
Galia, Tomáš, Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Galia, Tomáš, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava-Slezská (Česká republika)
Galia, Tomáš, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
Galia, Tomáš, Katedra fyzické geografi e a geoekologie, PřF Ostravské univerzity v Ostravě, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
Galia, Tomáš, Katedra fyzické geografi e a geoekologie PřF OU, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Gebhardt, Holger, Geological Survey of Austria, Neulinggasse 38, A-1030 Vienna, Austria
Gedl, Przemyslaw
Geršl, Milan
Geršl, Milan (Česká republika)
Geršl, Milan, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, AF, Mendelova univerzita v Brně; Zemědělská 1, 613 00 Brno
Geršl, Milan, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Geršlová, Eva, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Geršlová, Eva, Ústav geologických věd, PřF, Masarykova Univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Gilíková, Helena
Gilíková, Helena, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno (Česká republika)
Gilíková, Helena, Česká geologická služba (Česká republika)
Gilíková, Helena, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Gilíková, Helena, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 602 00 Brno
Gilíková, Helena (Česká republika)
Gnojek, Ivan
Goldbach, Marek, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 637 11 Brno
Goš, Vladimír, Ústav historie a muzeologie, Filosoficko-přírodovědecká fak. v Opavě, Masarykova třída 37, Opava
Granger, Darryl
Gregerová, Miroslava, Ústav geologických věd. PřF MU Kotlářská 2, 61137 Brno
Gregerová, Miroslava, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Gregerová, Miroslava, Ústav geologických věd, PřF MU Kotlářská 2, 61137 Brno
Gregerová, Miroslava
Gregerová, Miroslava, Ústav geologických věd, PřF MU Kotlářská 2, 611 37 Brno
Gregerová, Miroslava, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Gregorová, Růžena, Moravské zemské muzeum Brno (Česká republika)
Gregorová, Růžena, Moravské zemské muzeum, Oddělení geologie a paleontologie, Zelný trh 6, 659 37 Brno
Gregorová, Růžena, Moravské zemské muzeum (Česká republika)
Grígelová, Andrea
Grycz, David, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Grygar, Radomír, VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 17. listopadu, 70833 Ostrava -Poruba (Česká republika)
Gurkovský, Václav

H

Hadacz, Roman
Halavínová, Michaela
Halavínová, Michaela, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Halló, Miroslav, Nechvalická 131, 257 91 Sedlec-Prčice
Hanáček, Martin, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Hanáček, Martin, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2 (Česká republika)
Hanáček, Martin, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno Centrum polární ekologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Na Zlaté Stoce 3, 370 05 České Budějovice
Hanáček, Martin, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Hanáček, Martin, Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno (Česká republika)
Hanáček, Martin
Hanáček, Martin, Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník (Česká republika)
Hanáček, Martin, Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Hanák, Jaromír, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Hanák, Jaromír, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 602 00 Brno
Hanák, Jaroslav
Hanák, Jaroslav, GEOtest, a. s., Šmahova 112, 659 01 Brno
Hanuláková, Dana, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Hanuláková, Dana, Ústav geologických věd, PřF MU Kotlářská 2, 611 37 Brno
Hanžl, Pavel
Hanžl, Pavel, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 602 00 Brno
Hanžl, Pavel, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Harzhauser, Mathias, Natural History Museum Vienna, Geological-Paleontological Department, Burgring 7, A-1010 Vienna, Austria
Hašková, Michaela, Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Havíř, Josef (Česká republika)
Havíř, Josef, Ústav fyziky Země, PřF MU, Tvrdého 12, 602 00 Brno
Havíř, Josef
Havíř, Josef, Ústav fyziky Země, PřF MU
Havíř, Josef, Ústav fyziky Země, PřF MU Brno
Havíř, Josef, Ústav fyziky Země, PřF MU Brno, Tvrdého 12, 602 00 Brno
Havlíček, Marek
Havlíček, Pavel
Havlín, Aleš, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Helešicová, Kateřina
Hengst, Babette, University of Vienna, Department of Paleontology, Geozentrum, Althanstraße 14, A-1090 Vienna, Austria
Hercman, Helena
Hernández, Pablo Rigual, Katedra geologie PřF UP, třída Svobody 26, 771 46 Olomouc
Hilscherová, Klára, Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii PřF MU, Kamenice 126/3, 625 00 Brno
Himmel, Jan
Hladíková, Jana
Hladil, Jindřich
Hladil, Jindřich, Geologický ústav AV ČR, Rozvojová 269, 165 00 Praha
Hladilová, Šárka, Katedra biologie, PdF Univerzity Palackého, Purkrabská 2, 771 40 Olomouc (Česká republika)
Hladilová, Šárka, Katedra biologie PdF UP Olomouc
Hladilová, Šárka
Hladilová, Šárka, Katedra biologie, PdF Univerzity Palackého Olomouc (Česká republika)
Hladilová, Šárka, Katedra biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, Purkrabská 2, 771 46 Olomouc
Hladilová, Šárka, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Hladilová, Šárka, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno (Česká republika)
Hladilová, Šárka, Katedra biologie, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Purkrabská 2, 771 40 Olomouc
Hladilová, Šářka, ÚGV MU (Česká republika)
Hlásková, Tereza, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav geologie a paleontologie, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Hložek, Martin, Ústav archeologie a muzeologie, FF MU Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Hložek, Martin, Ústav archeologie a muzeologie, FF MU, Arne Nováka 1, 602 00 Brno
Hofírková, Sylvie
Holá, Markéta, Ústav chemie, PřF, Masarykova univerzita, Komenského nám. 2, 662 43 Brno
Hönig, Sven, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Horák, Jiří (Česká republika)
Horáková, Markéta, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Horáková, Milada
Horníček, Roman, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Houzar, Stanislav, Mineralogicko-petrografi cké odd. Moravského zemského muzea, Zelný trh 6, 659 37 Brno
Houzar, Stanislav, Mineralogicko-petrografické odd. Moravského zemského muzea, Zelný trh 6, 659 37 Brno
Houzar, Stanislav, Mineralogicko-petrografi cké oddělení, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno
Houzar, Stanislav
Houzar, Stanislav, Mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno
Hradecký, Jan, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravské univerzity v Ostravě, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
Hradecký, Jan
Hradecký, Jan, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
Hradecký, Jan, Katedra fyzické geografi e a geoekologie, PřF Ostravské univerzity v Ostravě, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
Hradecký, Jan, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravské univerzity, Chittussiho 10, Ostrava 710 00
Hradecký, Jan, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
Hrádek, Mojmír, Ústav geoniky AV ČR, v. v. i, Drobného 28, 602 00 Brno
Hrádek, Mojmír
Hrazdil, Vladimír, Mineralogicko-petrografi cké odd. Moravského zemského muzea, Zelný trh 6, 659 37 Brno
Hrdličková, Kristýna, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Hroza, Miroslav
Hrozová, Naděžda
Hrubanová, Jiskra
Hubatka, František, Kolej Consult & servis s. r. o., Křenová 35, 602 00 Brno
Hubatka, František, KOLEJ CONSULT & Servis spol. s.r.o., Křenová 131/35, 602 00 Brno
Hubatka, František
Hubatka, František, Kolej Consult a servis s. r. o., Křenová 131/35, 602 00 Brno
Hubatka, František, Kolej Consult & servis spol. s r. o., Křenová 35, 602 00 Brno
Hudáčková, Natália, Department of Geology and Palaeontology, Faculty of Science, Comenius University, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovak Republic
Hudec, Pavel, Moravské naftové doly Hodonín (Česká republika)
Hurai, Vratislav
Husáková, Tereza
Hýlová, Lada, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Hýlová, Lada, Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Hýžný, Matúš, Katedra geologie a paleontologie Univerzity Komenského v Bratislavě, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava (Slovensko)

C

Chroustová, Kateřina
Chudaničová, Monika, Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU, Chittusiho 10, 710 00 Ostrava

I

Iršová, Barbora, Katedra geologie PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Ivan, Antonín
Ivanov, Martin, Ústav geologických věd, PřF MU (Česká republika)
Ivanov, Martin, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Ivanov, Martin, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37, Brno
Ivanov, Martin

J

Jabůrková, Marika, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Jahić, Azema, PAPAGO d. o. o. Devetak, Hodžići bb, 75300 Lukavac, Bosnia and Herzegovina
Jakubál, Jiří, Mlýnská 125, 751 14 Dřevohostice
Jakubová, Petra, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Jakubová, Petra, Ústav geologických věd, PřF MU Kotlářská 2, 611 37 Brno
Janál, Jiří
Janderkova, Jana
Janečka, Jiří, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Janečka, Jiří, Geologický ústav, Akademie věd ČR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
Janíčková, Kateřina, Katedra geologie, PřF UP Olomouc, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Janíčková, Kateřina, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Janíčková, Kateřina, Muzeum regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí, Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí
Janík, David, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Oddělení ekologie lesa, Lidická 25/27, 657 20 Brno
Jankovská, Vlasta
Janoušek, Vojtěch, Institute of Petrology and Structural Geology, Charles University in Prague, Albertov 6, 128 43 Prague 2, Czech Republic
Jansa, Lubomir F.
Jarošová, Marcela, VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 70800 Ostrava -Poruba (Česká republika)
Jarošová, Markéta, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Jašková, Vladimíra
Jašková, Vladimíra, Muzeum Prostějovska, náměstí T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov
Jašková, Vladimíra, Muzeum Prostějovska v Prostějově, náměstí T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov
Jelínek, Jan, Česká geologická služba Klárov 3 11821 Praha 1 (Česká republika)
Ježková, Jaroslava, Geografický ústav PřF MU (Česká republika)
Jirásek, Jakub, Institut geologického inženýrství, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
Joniak, Peter, Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava
Juráček, Jan, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Přírodovědecké oddělení, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
Juráček, Jan, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové
Juránková, Zuzana, PřF UP Olomouc, katedra geologie
Juránková, Zuzana
Jurenka, Lukáš, Česká geologická služba (Česká republika)
Jůzková, Veronika, Katedra geologie PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

K

Kabátník, Patrik
Kabelka, Ludvík, GEOtest, a. s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Kadlec, Jaroslav
Kadlecová, Renáta, Czech Geological Survey, Klárov 3, 118 21 Prague 1, Czech Republic
Kalenda, Pavel, Ústav Struktury a Mechaniky hornin AV ČR, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
Kalenda, Pavel, CoalExp, Dr. P. Kalenda Pražmo 129 (Česká republika)
Kalenda, Pavel, COALEXP, Kosmonautů 2, 700 30 Ostrava 3
Kalvoda, Jiří, Masaryk University, Department of Geological Sciences, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kalvoda, Jiří
Kalvoda, Jiří, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kamas, Jiří, Ústav geochemie,mineralogie a nerostných zdrojů, PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Kapusta, Jaroslav, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Kapustová, Veronika
Karásek, Jaromír
Kašparec, Ivan, GEORADIS s.r.o., Vídeňská 256/142, 619 00 Brno
Kedrová, Linda, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kern, Andrea, Natural History Museum Vienna, Geological-Paleontological Department, Burgring 7, A-1010 Vienna, Austria
Kernstocková, Markéta, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37, Brno
Keršnerová, Lucie, P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice (Česká republika)
Kielar, Ondřej, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Kielar, Ondřej
Kilianová, Helena
Kirchner, Karel, Ústav geoniky AVČR, v.v.i. pobočka Brno, Drobného 28, 602 00 Brno
Kirchner, Karel, Ústav geoniky AVČR, v.v.i., pobočka Brno, Drobného 28, 602 00 Brno
Kirchner, Karel, Ústav geoniky AVČR, v.v.i., pobočka Brno, Drobného 28, 602 00 (Česká republika)
Kirchner, Karel (Česká republika)
Kirchner, Karel, Ústav geoniky AVČR, v. v. i., pobočka Brno, Drobného 28, 602 00 Brno
Kirchner, Karel, Ústav geoniky AV ČR, pobočka Brno, Drobného 28, 602 00 Brno
Kirchner, Karel, Ústav geoniky AVČR, pobočka Brno, Drobného 28, 602 00 Brno
Kirchner, Karel, Oddělení environmentální geografie Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Drobného 28, 602 00 Brno (Česká republika)
Kirchner, Karel
Klanicová, Nikola, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kleprlíková, Lucie, Ústav geologických věd, PřF Masarykovy Univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno (Česká republika)
Klištinec, Ján, Masaryk University (Česká republika)
Knecht, Richard, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Knésl, Ilja, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5
Kněžínek, Karel, Geografický ústav, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Knížek, František
Knížek, Martin, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Knížek, Martin, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Knížek, Martin, Ústav geologických věd PřF MU Brno, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kohoutová, Irena
Kohút, Milan, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovensko
Kolář, Tomáš, Mendelova univerzita
Kolář, Tomáš, Ústav nauky o dřevě, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kontár, Martin, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kopa, Dušan
Kopecká, Jitka, Katedra biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Purkrabská 2, 771 40 Olomouc
Kopecká, Jitka, Katedra přírodopisu a pěstitelství PdF UP, Purkrabská 2, 771 40 Olomouc
Kopecká, Lenka, URGA, s.r.o., Holická 31A, 772 00 Olomouc
Kopecký, Jiří
Kos, Petr, ÚAPP Brno, v. v. i., Kaloudova 30, 614 00 Brno
Kosina, Marcel, Oddělení mikrobiologie, ÚEB PřF MU, Tvrdého 14, 602 00 Brno
Koštuříková, Tamara, Katedra geologie PřF UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kotková, Jana, Czech Geological Survey, Klárov 3, 118 21 Prague 1, Czech Republic
Kotlánová, Michaela, Katedra geologie, PřF UP Olomouc, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kotlánová, Michaela, Masarykova univerzita Brno, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Koubová, Ivana, Department of Geology and Palaeontology, Faculty of Science, Comenius University, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovak Republic
Koukal, Ondřej, Katedra geologie PřF UP 17. listopadu 12, 77146 Olomouc
Kováč, Michal, Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava
Kováček, Martin, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kováček, Martin, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Kováčik, Martin, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Kovář, Pavel, P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice (Česká republika)
Kraft, Petr, Charles University in Prague, Faculty of Science, Institute of Geology and Palaeontology, Albertov 6, 128 43 Prague 2, Czech Republic
Král, Ján
Králová, Veronika
Krásný, Otakar, Arcadis Geotechnika a. s., Šumavská 33, 602 00 Brno
Kratina, Josef, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Krčmář, Zdeněk
Krejčí, Lukáš, Geografický ústav PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Krejčí, Oldrich, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59 Brno
Krejčí, Oldřich, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Krejčí, Oldřich, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Krejčí, Oldřich
Krejčí, Oldřich (Česká republika)
Krejčí, Oldřich, Česká geologická služba (Česká republika)
Krištof, Imrich
Krmíček, Lukáš
Krmíček, Lukáš, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Krobot, Jan, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kropáč, Kamil, Katedra geologie PřF UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kropáč, Kamil
Kropáč, Kamil, Katedra geologie PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kropáč, Kamil, Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Kropáč, Kamil, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Krška, Jan
Krulová, Vendula, Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, 17. listopadu 1192/12, 77146 Olomouc; e-mail: daniel.simicek@upol.cz (Česká republika)
Krumlová, Hana, Ústav fyziky Země, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Tvrdého 12, 602 00 Brno, (Česká republika)
Krumlová, Hana, Ústav fyziky Země, PřF MU, Tvrdého 12, 602 00 Brno
Kryštofová, Eva, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Kryštofová, Eva
Křížová, Petra, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a ochrany půd Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, Česká republika (Česká republika)
Kubcová, Veronika, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kubešová, Svatava
Kučera, Jan
Kučera, Jan, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kučerová, Jana, Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovensko
Kuda, František, Oddělení environmentální geografie Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Drobného 28, 602 00 Brno (Česká republika)
Kuda, František, Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kuda, František, Ústav geoniky AVČR, v.v.i., pobočka Brno, Drobného 28, 602 00
Kudělásek, Vít
Kuchovský, Tomáš, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 637 11 Brno
Kuchovský, Tomáš, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kuchovsky, Tomáš
Kuljovská, Zuzana, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kumpan, Tomáš, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kumpan, Tomáš
Kumpan, Tomáš, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, Brno 611 37
Kurdík, Stanislav
Kurdíková, Ludmila, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kuta, Jan, Centrum RECETOX PřF MU, Kamenice 5/753 625 00 Brno
Kvítková, Lenka
Kynická, Alena, Slavia Cyborg, a.s., Palackého nám. 6, 613 00 Brno
Kynický, Jindřich, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kynický, Jindřich, Ústav geologie a pedologie LDF Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno

L

Lajbl, Lukáš, Charles University in Prague, Faculty of Science, Institute of Geology and Palaeontology, Albertov 6, 128 43 Prague 2, Czech Republic
Lajblová, Karolína, Charles University in Prague, Faculty of Science, Institute of Geology and Palaeontology, Albertov 6, 128 43 Prague 2, Czech Republic
Lang, Karel, P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice (Česká republika)
Lang, Marek, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Langrová, Anna
Laufek, František (Česká republika)
Lehotský, Tomáš
Lehotský, Tomáš, Katedra geologie PřF UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Lehotský, Tomáš, Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Lehotský, Tomáš, Katedra geologie PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Lehotský, Tomáš, Katedra geologie PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Lehotský, Tomáš, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Lehotský, Tomáš, Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
Leichmann, Jaromír
Leichmann, Jaromír, Ústav geologických věd, PřF MU Kotlářská 2, 611 37 Brno
Leichmann, Jaromír, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Lenart, Jan
Lenďáková, Zuzana, Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého, 17. listopadu 1192/12, Olomouc, 771 46 (Česká republika)
Lenďáková, Zuzana
Lenďáková, Zuzana, Katedra geologie PřF UP 17. listopadu 12, 77146 Olomouc (Česká republika)
Lenďáková, Zuzana, Katedra geologie PřF UPOL
Lisá, Lenka, Geologický ústav AVČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00, Praha
Lisá, Lenka
Lisá, Lenka, Geologický ústav AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6–-Lysolaje, 160 00
Lisá, Lenka, Geologický ústav AVČR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 – Lysolaje
Losos, Zdeněk, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Losos, Zdeněk
Lukášek, Jakub

M

Mackovčin, Peter
Mackovčin, Petr, VÚKOZ, v.v.i., odd. krajinné ekologie, Lidická 25/27, 602 00 Brno
Macurová, Tereza, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava-Slezská (Česká republika)
Máčka, Zdeněk
Máčka, Zdeněk, Geografický ústav PřF MU (Česká republika)
Máčka, Zdeněk, Geografický ústav PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Madarás, Ján, State Geological Institute of Dionýz Štúr, Mlynská dolina 1, SK-817 04 Bratislava, Slovak Republic
Macháček, Jiří, Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno
Malý, Karel, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava
Malý, Karel, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava
Malý, Karel
Maňák, Lukáš, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Mandic, Oleg, Natural History Museum Vienna, Geological-Paleontological Department, Burgring 7, A-1010 Vienna, Austria
Mandovec, Václav, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Mareček, Jan, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, AF, Mendelova univerzita v Brně; Zemědělská 1, 613 00 Brno
Mareček, Lukáš, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Martínek, Jan, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Wellnerova 3, 779 00 Olomouc
Mašek, Vlastimil, Ústav molekulární a translační medicíny LF UP, Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc
Maštera, Lubomír
Maštera, Lubomír, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Maštera, Lubomír, Zeyerova 1435/12, 616 00 Brno-Žabovřesky
Matýsek, Dalibor
Matýsek, Dalibor, Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin, Institut geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
Matýsek, Dalibor, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, HGF, Tř. 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava-Poruba
Melichar, Rostislav, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Melichar, Rostislav, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37, Brno
Melichar, Rostislav
Melichar, Rostislav, Přírodovědecká fakulta MU, Ústav geologických věd, Kotlářská 2, 611 37, Brno
Melichar, Rostislav (Česká republika)
Melichar, Rostislav, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Melichar, Rostislav, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Melichar, Rostislav, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Melichar, Rostislav, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Melka, Karel
Mergl, Michal, Department of Biology, University of West Bohemia, Klatovská 51, 306 19, Plzeň, Czech Republic
Micka, Václav, Šatrova 662, 142 00 Prague 4, Czech Republic
Michálková, Monika, Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
Michalová, Zuzana, Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, Česká republika (Česká republika)
Mikuláš, Radek, AV ČR (Česká republika)
Mikuláš, Radek, Geologický ústav AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6
Mikuláš, Radek
Mikuláš, Radek, Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Rozvojová 269, CZ-165 00, Praha 6, Czech Republic
Mikulík, Marek, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Milovský, Rastislav (Slovensko)
Mitsche, Stefan
Mlynář, Aleš
Morávek, Rostislav, Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
Morávek, Rostislav, Přírodovědný ústav, geologické pracoviště, Vlastivědné muzeum, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
Morcinek, Radek (Česká republika)
Mravec, Pavol, Holštejnská skupina ZO 6-15 ČSS, Ondráčkova 229, 628 00 Brno
Muchez, Philippe
Muchez, Philippe, Afdeling Fysico-chemische geologie, K. U. Leuven, Celestijnenlaan 200C, B-3001, Belgie
Müller, Pavel, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Müller, Pavel, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 602 00 Brno
Müllerová, Hana, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 602 00 Brno
Müllerová, Hana, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Münster, Petr, Geografický ústav PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Musil, František, Pustožlebská skupina ZO 6-25 ČSS, Svatopetrská 7, 617 00 Brno
Musil, Rudolf, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Musil, Rudolf

N

Nagy, Alexander, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovensko
Nehyba, Slavomír, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 658 00 Brno
Nehyba, Slavomír, Ústav geologických věd, PřF Masarykovy Univerzity Brno (Česká republika)
Nehyba, Slavomír
Nehyba, Slavomír, ÚGV PřF MU
Nehyba, Slavomír, Ústav geologických věd PřF MU Kotlářská 2 611 37 Brno (Česká republika)
Nehyba, Slavomir (Česká republika)
Nehyba, Slavomír, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Nehyba, Slavomír, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno (Česká republika)
Nehyba, Slavomír, Ústav geologických věd, PřF Masarykovy Univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno (Česká republika)
Nehyba, Slavomír, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2 (Česká republika)
Nehyba, Slavomír, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Nehyba, Slavomír, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Němec, Filip, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Němeček, Karel, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a ochrany půd Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, Česká republika (Česká republika)
Němečková, Monika
Nepejchal, Miroslav, Žižkova 8, 787 01 Šumperk
Netoušek, Martin
Nevřivová, Lenka, Ústav technologie stavebních hmot a dílců VUT v Brně Fakulta stavební Veveří 95 602 00 Brno (Česká republika)
Nikodem, Antonín, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravin a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a ochrany půd, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Nohálová, Hana
Nohejlová, Martina, Charles University in Prague, Faculty of Science, Institute of Geology and Palaeontology, Albertov 6, 128 43 Prague 2, Czech Republic
Novák, Aleš, Katedra geologie PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Novák, Jiří, Ústav fyziky kondenzovaných látek, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno CEITEC - Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Novák, Martin
Novák, Milan, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Novák, Milan
Novák, Zdeněk
Nováková, Dana, Česká sbírka mikroorganismů, ÚEB PřF MU, Tvrdého 14, 602 00 Brno
Nováková, Dana Havlín, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Novosád, Tomáš, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Novotný, Aleš, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Novotný, Karel, Laboratoř syntézy a analýzy nanostruktur, Středoevropský technologický institut, Kamenice 753/5, 625 00 Brno-Bohunice
Novotný, Pavel
Novotný, Roman
Novotný, Roman, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59 Brno
Nowicki, Tomasz
Nývlt, Daniel, Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Nývlt, Daniel, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Nývltová Fišáková, Miriam

O

O’Brien, Patrick J., Institut für Erd- und Umweltwissenschaften, Universität Potsdam, Karl-Liebknecht-Str. 24-25, 14476 Potsdam-Golm, Germany
Olmer, Miroslav, Czech Geological Survey, Klárov 3, 118 21 Prague 1, Czech Republic
Ondráček, Pavel
Ondráček, Pavel, ENVI-AQUA, s.r.o., Blatného 1, 616 00 Brno
Ondruch, Jakub, Geografický ústav PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Opletal, Mojmír, Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1
Opletal, Mojmír, Zdiměřičská 1429/13, 149 00 Praha
Otáhalová, Marie
Otava, Jiří (Česká republika)
Otava, Jiří, ČGS (Česká republika)
Otava, Jiří, Česká geologická služba (Česká republika)
Otava, Jiří, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Otava, Jiří

P

Pálenský, Peter, Česká geologická služba, Klárov 3/131, 118 21 Praha-1
Pánek, Tomáš
Pánek, Tomáš, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravské univerzity, Chittussiho 10, Ostrava 710 00
Pánek, Tomáš, Katedra fyzické geografi e a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Pánek, Tomáš, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Pánek, Tomáš, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
Parma, David, ÚAPP Brno, v. v. i., Kaloudova 30, 614 00 Brno
Pavézková, Jana, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Pavlík, Martin, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Pavluš, Ján, Institut geologického inženýrství, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
Pavluš, Ján, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
Pazdírková, Jana
Pazdírková, Jana, Ústav fyziky Země, PřF MU, Tvrdého 12, 602 00 Brno
Pazdírková, Jana, Ústav fyziky Země, PřF MU Brno, Tvrdého 12, 602 00 Brno
Pecina, Vratislav, Česká geologická služba, Erbenova 348/1, 790 01 Jeseník
Pecina, Vratislav, Česká geologická služba, Erbenova 348, 790 01 Jeseník
Pecina, Vratislav, Česká geologická služba, pracoviště Jeseník, Erbenova 348, 790 01 Jeseník
Pecka, Tomáš, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Peč, Jan, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
Peterková, Lucie, Geografický ústav PřF MU, Kotlářská 2, Brno 611 37
Peterková, Lucie, Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Peterová, Pavla Tomanová, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Petr, Libor, Katedra archeologie FF ZČU Plzeň, Sedláčkova 15, 306 14 Plzeň
Petr, Libor, Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno
Petrová, Andrea
Petrová, Pavla Tomanová, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Petrová, Pavla
Petrová, Pavla Tomanová, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59, Brno
Petrová, Pavla Tomanová, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Petrová, Pavla, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Petrová, Pavla Tomanová, Česká geologická služba (Česká republika)
Petrová, Vladimíra, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Petřík, Jan, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno (Česká republika)
Petřík, Jan, ÚGV PřF MU
Petřík, Jan, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Pipík, Radovan, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Ďumbierska 1, SK-974 01 Banská Bystrica, Slovakia
Pipík, Radovan, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Severná 5, SK-974 01, Banská Bystrica, Slovakia
Plašienka, Dušan, Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika
Plašienka, Dušan, Department of Geology and Palaeontology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Mlynská dolina G, SK-842 15 Bratislava, Slovakia
Pluskalová, Jitka
Podhrázská, Jana, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. (VÚMOP, v. v. i.), Žabovřeská 250, 256 27 Praha 5 – Zbraslav
Pokorná, Dana
Pölt, Peter
Pořádek, Přemysl, ČGS, ÚGV PřF MU (Česká republika)
Pořádek, Přemysl, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 637 11 Brno
Pospíšil, Oto, Aqua Enviro s.r.o, Ječná 29a, 62100 Brno
Pospíšilová, Jarmila, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Potočárová, Lucie, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Potočková, Tereza, Katedra geologie PřF UP, Tř. 17 listopadu 12, 771 46 Olomouc
Potočková, Tereza, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Poukarová, Hedvika, Masaryk University, Department of Geological Sciences, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Poul, Ivan, Ústav geotechniky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno
Poul, Ivan, iGEO, RNDr. Ivan Poul, Ph.D., Svat. Čecha 4, 693 01 Hustopeče
Poul, Ivan, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59 Brno
Poul, Ivan, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Poul, Ivan
Poul, Ivan, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Poulová, Denisa, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Pracný, Pavel, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Prachař, Ivan, Náchodská 955, 193 00, Praha 9
Pražáková, Marcela, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Prišťáková, Michaela, Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno
Prochaska, Walter, Institut für Geowissenschaften, Montanuniversität, 8700 Leoben, Rakousko
Procházková, Barbora, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Prokop, Jiří, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Prudil, Vít
Pruner, Petr
Přichystal, Antonín, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Přichystal, Antonín, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Přichystal, Antonín
Přichystal, Antonín, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Přichystalová, Renáta, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Přikryl, Tomáš
Přišťáková, Michaela, Ústav archeologie a muzeologie, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Arna Nováka 1, 60200 Brno (Česká republika)
Pudilová, Marta
Pukaj, Marek, Správa železniční geodézie Praha, Pod výtopnou 8, 180 00 Praha

R

Rak, Štěpán, Charles University, Institute of Geology and Palaeontology, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czech Republic
Rak, Štěpán, Charles University in Prague, Faculty of Science, Institute of Geology and Palaeontology, Albertov 6, 128 43 Prague 2, Czech Republic
Reif, Jaroslav
René, Miloš, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
René, Miloš, Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v .i., V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha
René, Miloš, Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v. i., V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha
René, Miloš, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
René, Miloš, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v .v. i., V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
René, Miloš, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
René, Miloš
Rez, Jiří, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Rez, Jiří
Rez, Jiří, ElTekto group for structural geology, Brno ; www.eltekto.cz
Richterová, Dana, Odbor životního prostředí, KU Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Richterová, Dana
Roetzel, Reinhard, Geological Survey of Austria, Neulinggasse 38, A-1030 Vienna, Austria
Rozehnal, Tomáš, Ostravská univerzita v Ostravě, PřF, katedra fyzické geografie a geoekologie, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Rozehnal, Tomáš
Rusnáková, Katarína
Růžička, Vít, Nové Syrovice 228, 675 41 Nové Syrovice
Rybníček, Michal, Mendelova univerzita
Rybníček, Michal, Ústav nauky o dřevě, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno

Ř

Říčka, Adam, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Kotlářská 2, 61137 Brno
Říčka, Adam, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Říháková, Michaela, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno

S

Samec, Pavel, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, pobočka Frýdek-Místek, 156 00 Frýdek-Místek
Sanža, Lucie, Katedra inžinierskej geológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
Sas, Daniel, Univerzita obrany, Kounicova 65, 612 00 Brno
Sedláček, Ivo, Česká sbírka mikroorganismů, ÚEB PřF MU, Tvrdého 14, 602 00 Brno
Sedláček, Jan, Katedra geologie přírodovědecká fakulta Palackého univerzita v Olomouci 17. listopadu 1192/12 Olomouc 771 46 (Česká republika)
Sedláček, Jan, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Sedláček, Jan
Sedláček, Jan, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Sedlák, Petr
Sedláková, Iva, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Sedláková, Iva, Ústav geologických věd, PřF MU Kotlářská 2, 611 37 Brno
Seitl, Luděk
Seko, Michal, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Schlögl, Ján, Department of Geology and Paleontology, Faculty of Sciences, Comenius University, SK-842 15, Bratislava, Slovakia
Schoenemann, Brigitte, Steinmann-Institut (Paläontologie) der Universität Bonn, Nussallee 8, D-53115 Bonn, Germany
Schreiber, Jan, Ústav geologických věd MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Schreier, Martin, Katedra geologie PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Schrimpelová, Kateřina, Ústav chemie, FAST, VUT v Brně
Schuchová, Kristýna, Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Schuchová, Kristýna, Katedra geologie, Univerzita Palackého, třída 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Schwarzová, Monika, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Schwarzová, Monika
Sivek, Martin, Institut geologického inženýrství, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
Skácel, Jaroslav, Havlíčkova 1022, 790 01 Jeseník
Skácelová, Zuzana
Skácelová, Zuzana, Česká geologická služba, Erbenova 348, 790 01, Jeseník
Skoršepa, Marko
Skupien, Petr, Institut geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, 708 33 Ostrava
Skupien, Petr, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
Skupien, Petr, Institut geologického inženýrství, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
Skupien, Petr, Institut geologického inženýrství, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba
Skupien, Petr
Slavík, Pavel
Slavík, Petr
Slobodník, Marek, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Slobodník, Marek, Ústav geologických věd MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Slobodník, Marek, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 637 11 Brno
Slobodník, Marek, ÚGV PřF MU (Česká republika)
Slobodník, Marek
Slobodník, Marek, Ústav geologických věd, PřF MU (Česká republika)
Smaržová, Alexandra, Institut geologického inženýrství, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba
Smetana, Mirek, Geografický ústav PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Smolíková, Libuše
Smolíková, Libuše
Smolková, Veronika, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
Souček, Luboš, Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
Soukup, Martin, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Staněk, František, VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 17. listopadu, 70833 Ostrava -Poruba (Česká republika)
Staňková, Jana, VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 70800 Ostrava -Poruba
Starek, Dušan, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 1, SK Bratislava, Slovakia
Steinová, Marika, Czech Geological Survey, Klárov 3, 118 21 Prague 1, Czech Republic
Stöhr, Petr, Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Stráník, Zdeněk
Suchánková, Jana, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Sulovský, Petr
Svatuška, Jiří, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno (Česká republika)
Svatuška, Milan, GEOtest Brno a.s., Šmahova 112/1244, 659 01 Brno
Sýkorová, Zdeňka, Ústav fyziky Země, PřF MU, Tvrdého 12, 602 00 Brno
Sýkorová, Zdenka, Ústav fyziky Země, PřF MU Brno, Tvrdého 12, 602 00 Brno
Sýkorova, Zdeňka
Synak, Rastislav, Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava
Synek, Jiří
Szabad, Michal, Obránců míru 75, 261 02 Příbram VII, Czech Republic

Š

Šamánek, Jaroslav, ÚGV MU Brno (Česká republika)
Šamonil, Pavel, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Oddělení ekologie lesa, Lidická 25/27, 657 20 Brno
Šebek, Ondřej, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Laboratoře geologických ústavů, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Šebestová, Eva, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Šebková, Barbora, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Oddělení ekologie lesa, Lidická 25/27, 657 20 Brno
Šendová, Pavlína
Šešulka, Vojtěch, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Šikula, Jan, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Šikula, Jan
Šilhán, Karel, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Šilhán, Karel, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Šilhán, Karel, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
Šilhán, Karel, Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Šilhán, Karel, Katedra fyzické geografi e a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Šimčíková, Magdalena, Ústav petrologie a strukturní geologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Šimčíková, Magdalena
Šimíček, Daniel, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Šimíček, Daniel
Šimíček, Daniel, Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, 17. listopadu 1192/12, 77146 Olomouc; e-mail: daniel.simicek@upol.cz (Česká republika)
Šimíček, Daniel, Katedra geologie PřF UP 17. listopadu 12, 77146 Olomouc (Česká republika)
Šimík, Jakub, Ústav archeologie a muzeologie, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Arna Nováka 1, 60200 Brno (Česká republika)
Šimon, Ladislav, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovensko
Šimůnek, Zbyněk, Česká geologická služba, Klárov 3/131, 118 21 Praha 1
Škarpich, Václav, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
Škarpich, Václav, Katedra fyzické geografi e a geoekologie, PřF Ostravské univerzity v Ostravě, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
Škarpich, Václav, Katedra fyzické geografi e a geoekologie PřF OU, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Škarpich, Václav
Škarpich, Václav, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava-Slezská (Česká republika)
Škoda, Radek, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Škoda, Radek, Ústav geologických věd, PřF MU Kotlářská 2, 61137 Brno
Škoda, Radek
Škoda, Radek, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Škojec, Jaroslav, Mikulčice – výzkumná základna, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 60200 Brno (Česká republika)
Šmerda, Jaroslav, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo
Šmůla, Rudolf
Špaček, Petr, Ústav fyziky Země, PřF MU Brno, Tvrdého 12, 602 00 Brno
Špaček, Petr, Ústav fyziky Země PřF MU, Tvrdého 12, 602 00 Brno
Špaček, Petr
Špaček, Petr, Ústav fyziky Země, PřF MU, Tvrdého 12, 602 00 Brno
Šrámek, Martin, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 637 11 Brno
Šroubek, Pavel

Š

ŠŠťastná, Jitka

Š

Štelcl, Jindřich
Štelcl, Jindřich, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Štěpančíková, Petra, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
Štursa, Petr, Ústav geologických věd Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Kotlářská 267/2 611 37 Brno (Česká republika)
Šulák, Miroslav, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Šušolová, Jana, Moravské zemské muzeum (Česká republika)
Švábenická, Lilian, Česká geologická služba, Klárov 131/3, P.O. Box 85, 118 21 Praha
Švábenická, Lilian, Česká geologická služba, Klárov 131/3, 118 21 Praha
Švábenická, Lilian

T

Táborský, Zdeněk
Tábořík, Petr, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravské univerzity, Chittussiho 10, Ostrava 710 00
Talla, Dominik
Talla, Dominik, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Tejnecký, Václav, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a ochrany půd Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, Česká republika (Česká republika)
Tejnecký, Václav, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravin a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a ochrany půd, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Tejnecký, Václav, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Tengler, Rudolf (Česká republika)
Těžký, Antonín
Tichavský, Radek, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Tomanová, Pavla, Česká geologická služba (Česká republika)
Tomanová Petrová, Pavla, Česká geologická služba Brno (Česká republika)
Tomanová Petrová, Pavla, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno (Česká republika)
Tomanová Petrová, Pavla (Česká republika)
Tomaštíková, Tereza, Paleontologické oddělení, Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Tomica, Aleš, Česká speleologická společnost, ZO 7-03 „Javoříčko“
Tóth, Tamás, Geomega Kft., Zsil. Str. 1. 1093 Budapest (Maďarsko)
Tóthová, Gabriela, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37, Brno
Travěnec, Fraňo, Česká speleologická společnost, ZO 6-23 Aragonit
Trojanová, Zuzana, Ústav geologických věd, PřF MU Kotlářská 2, 611 37 Brno
Trubač, Jakub, Czech Geological Survey, Klárov 3, 118 21 Prague 1, Czech Republic
Turek, Tomáš, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno (Česká republika)
Tvrdík, Lukáš, P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice (Česká republika)
Tvrdý, Radovan

U

Uhlíř, Michal
Uhlířová, Hana, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37, Brno
Uchman, Alfred
Urbanová, Lenka, Lavičné 25, 569 04 Lavičné
Urubek, Tomáš, Katedra geologie PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Urubek, Tomáš, Katedra geologie, Univerzita Palackého, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc
Urubek, Tomáš, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

V

Vachek, Michal
Vachek, Michal, Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Valent, Martin, National Museum, Department of Palaeontology, Václavské nám. 68, 115 79 Prague 1, Czech Republic
Valentíková, Hana
Valoch, Karel
Valová, Pavlína, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Vaníček, Petr (Česká republika)
Vašíčková, Jarmila, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K myslivně 3, 708 00 Ostrava-Poruba
Vašíčková, Jarmila
Vávra, Václav
Vávra, Václav, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Vávra, Václav, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Vavrdová, Milada, Geologický ústav AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6
Vebr, Lukáš, Institut geologického inženýrství, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
Večeřa, Josef
Večeřa, Josef, Česká geologická služba, Erbenova 1, 790 01 Jeseník
Veleba, Bohumil, GEOMIN družstvo, Znojemská 78, 586 56 Jihlava
Venhodová, Daniela
Verner, Kryštof, Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1
Veselý, Miroslav
Viaene, Willy
Vídeňský, Aleš, Ústav geologie a paleontologie, PřF, Univerzita Karlova, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Vít, Jan, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Vít, Jan (Česká republika)
Vít, Jan, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Vít, Jan
Vít, Jan, Česká geologická služba Brno (Česká republika)
Vít, Jan, ČGS Brno (Česká republika)
Vlasáková, Jana
Vodehnal, Ondřej, Katedra geologie PřF UP, Tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Vodička, Jakub, Charles University in Prague, Faculty of Science, Institute of Geology and Palaeontology, Albertov 6, 128 43 Prague 2, Czech Republic
Vojtěchovská, Anna
Vojtěchovská, Anna, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK Praha, Albertov 6, 128 43 Praha
Volařík, Daniel
Vrabac, Sejfudin, University of Tuzla, Faculty of Mining, Geology and Civil Engineering, Department of geology, Univerzitetska 2, 75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Všianský, Dalibor, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Všianský, Dalibor, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Všianský, Dalibor, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Všianský, Dalibor, Ústav geologických věd – Přírodovědecká fakulta (Česká republika)
Všianský, Dalibor, Ústav geologických věd Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Kotlářská 267/2 611 37 Brno (Česká republika)
Vybíhal, Karel
Vybíhal, Karel, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Výmola, Jan
Vysoká, Helena, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK Praha, Albertov 6, 128 43 Praha

W

Weiner, Tomáš, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Weiner, Tomáš, Masaryk University, Department of Geological Sciences, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Wilimský, Dávid
Wlosok, Jiří, Institut geologického inženýrství, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

X

Xu, Cheng, Laboratory of Materials of the Earth‘s Interior and Geofl uid Processes, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China

Z

Zágoršek, Kamil, National Museum – Department of Paleontology, Václavské nám. 68, 115 79 Prague, Czech Republic
Zágoršek, Kamil, Katedra geografie, fakulta přírodně-humanitní a pedagogická, Technická Univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 (Česká republika)
Zágoršek, Kamil, Paleontologické oddělení, Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Zahradník, Jan, Institut geologického inženýrství, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
Zacherle, Pavel, Ústav fyziky Země, PřF MU, Tvrdého 12, 602 00 Brno
Zajíček, Petr
Zapletal, David, Katedra biologie, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Purkrabská 2, 771 40 Olomouc
Zapletal, Jan
Zapletalová, Dana
Zatloukalová, Ivana, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Závodná, Blanka Holubová, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Zavřelová, Alice, Přírodovědecká fakulta MU, Ústav geologických věd, Kotlářská 2, 611 37, Brno
Zavřelová, Alice, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Zborník, Václav, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Zborník, Václav, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Zbraněk, Marián, Masarykova Univerzita
Zedník, Jan, Geofyzikální ústav AV ČR v. v. i., Boční II/1401, 141 31 Praha 4
Zedník, Jan, Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Boční II/1401, 141 31 Praha 4
Zeman, Josef
Zeman, Josef, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Zeman, Josef, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Zeman, Ondřej
Ziemann, Martin A., Institut für Erd- und Umweltwissenschaften, Universität Potsdam, Karl-Liebknecht-Str. 24-25, 14476 Potsdam-Golm, Germany
Zimák, Jiří, Katedra geologie PřF UP, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
Zimák, Jiří, Katedra geologie PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Zimák, Jiří, Katedra biologie PedF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno
Zimák, Jiří, katedra geologie PřF UP Olomouc (Česká republika)
Zimák, Jiří
Zlinská, Adriena, State Geological Institute of Dionýz Štúr, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovak Republic
Zlinská, Adriena, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, P. O. BOX 106, SK- 840 05 Bratislava, Slovak Republic
Zlinská, Adriena, State Geological Institute of Dionýz Štúr, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11, Slovak Republic
Zmeškalová, Bohdana, Katedra geologie PřF UP, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
Zorn, Irene, Geological Survey of Austria, Neulinggasse 38, 1030 Wien, Austria
Zuschin, Martin, University of Vienna, Department of Paleontology, Geozentrum, Althanstraße 14, A-1090 Vienna, Austria

Ž

Žáček, Vladimír, Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha
Žák, Libor
Železný, Zdeněk
Živor, Roman, Geologický ústav, AV ČR, v. v. i, Rozvojová 269, 165 00 Praha 6