Detaily autora

Gregorová, Růžena, Moravské zemské muzeum, Česká republika

  • Vol 27, No 1-2 (2020) - Kenozoikum
    Faunistické společenstvo kroměřížského souvrství na lokalitě Litenčice (karpatská předhlubeň, střední Morava)
    Abstrakt  PDF  HTML