SROVNÁVACÍ STUDIE POVRCHU KŘEMENNÝCH ZRN NA LOKALITÁCH JIŽNÍ A JIHOVÝCHODNÍ MORAVY

Jana Šušolová, Veronika Králová, Roman Hadacz, Peter Dundek, Daniel Volařík

Abstrakt

Between 2013–2014, archeological researches at the Mikulčice site were performed. During these researches, necessity of a quartz grains surface study in the Moravian Sahara arose. There is a significant archaeological monument situated near the village of Mikulčice – a Slavic settlement, whose youngest bedrock is formed by fluvial sediments of extinct riverarms of the river Morava, and sand dunes composed of wind-blown sands of the Moravian Sahara. On these sand dunes, the most important churches and palaces of the settlement are found. The sandy sediments can reach up to 30 m thickness in the area of the Moravian Sahara.
Samples of sandy sediments were taken from several locations of this site, and also from several other sites of south Moravia, which are sedimentary genetically different from the studied area. One sample of aeolian sand from the desert Rub-al Khali of Arabian Peninsula was provided for comparison.
After gathering this small collection of sand grain samples, they were individually modified to the required study form and analyzed according to the demands of the method of exoscopy. At first, one hundred quartzgrains were separated from each sample of the collection using a stereo microscope. After that a detailed study and imaging with the scanning electronmicroscope (SEM) followed.
The collection of sands from Mikulčice of the same genetical origin was compared to other samples of genetically known origin (fluvial, eolian...). The final comparison of all samples was performed by the method of multivariate analysis with NMDS. The results show that development of sediments at the archeological site Mikulčice most probably took place in very similar sedimentary environment. In this environment, the eolian transport and the fluvial transport with lower kinetic energy played important role.

 

Bibliografická citace

Šušolová, J., Králová, V., Hadacz, R., Dundek, P., & Volařík, D. (2016). SROVNÁVACÍ STUDIE POVRCHU KŘEMENNÝCH ZRN NA LOKALITÁCH JIŽNÍ A JIHOVÝCHODNÍ MORAVY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 23(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2016-1-2-29

Klíčová slova

Mikulčice; Eolian Sediments; Fluvial Sediments; Exoscopy; SEM; NMDS

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adamová, M. – Havlíček, P. (2002):Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd"). –Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001, s. 117-118. ISSN 0514-8057. Praha.

Atkinson, O. A. C. – Thomas, D. S. G. – Goudie, A.S. – Bailey, R. M. (2011): Late Quaternary chronology of major dune ridge development in the northeast Rub' al-Khali, United Arab Emirates. – Quaternary Research, 76, 93 – 105. https://doi.org/10.1016/j.yqres.2011.04.003

Baron, J. C. – Grab, S. W. – Kuman, K. (2011): Surface texture analysis of southern Tuli Basin sediments: Implications for Limpopo Valley geoarchaeological contexts. – Journal of African Earth Sciences, 59, 384–394. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2011.01.006

Costa, P. J. M. – Andrade, C. – Mahaney, W. C. – Marques da Silva, F. – Freire, P. – Freitas, M. C. – Janardo, C. – Oliveira, M. A. – Silva, T. – Lopes, V. (2013): Aeolian Microtextures in Silica Spheres Induced in Wind Tunnel Experiment: Comparison with Aeolian Quartz. – Geomorphology, 180-181, 120-129.

Havlíček, P. (2006): Přírodní park Niva Dyje (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005, 71-73. ISSN 0514-8057. Praha.

Havlíček, P. – Peška, J. (1992): K osídlení dun v soutokové oblasti Moravy s Dyjí. – Jižní Morava 28, sv. 31, 239–249.

Havlíček, P. – Zeman, A. (1986): Kvartérní sedimenty moravské části vídeňské pánve. – Sborník geologických věd, Antropozoikum, 17, 9-41.

Chlupáč, I. – Brzobohatý, R., Kovanda, J. – STRÁNÍK, Z. (2002): Geologická minulost České republiky. – Academia. 436 s. ISBN 80-200-0914-0. Praha.

Jandák J. a kol. (2009): Cvičení z půdoznalství. – Ediční středisko Mendelova univerzita v Brně. 92 s. ISBN 978-80-7157-733-1. Brno.

Kadlec, J. a kol. (2011): Late Glacial lacustrine and fluvial processes in the Lower Moravian Basin (Czech Republic). – Poster z konference Reconciling modern and Quaternary rates of landscape evolution, 21. - 27. 7. 2011, Bern. (INQUA 2011: session on Quaternary Landscape Evolution)

Krinsley, D. H., Trusty, P., 1985:Environmental interpretation of quartz grain surface

textures. In: Zuffo, G.G. (Ed.), Provences of Arenites. D. Reidel Publishing Co., Boston,

pp. 213–229.

Křížová, L. – Křížek, M. – Lisá, L. (2011): Význam povrchové analýzy křemenných zrn pro studium geneze nezpevněných sedimentů. – Geografie, 116, č. 1, 59 –78.

Lisá, L. (2004): Exoscopy of Moravian eolian sediments. – Bulletin of Geosciences, 79, č. 3, s. 177-182.

Nehyba, S. – Havlíček, P. (2001): Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000. Český geologický ústav, č. 1, s.84-87. ISSN 0514-8057. Praha.

Šušolová, J. – Dundek, P. – Hadacz, R. – Králová, V. – Kynický, J. (2013): Srovnávací studie povrchu křemenných zrn na lokalitách pouští Gobi a Rub´al-Khali. In Juřička, D. – Jánošíková, L. – Cihlářová, H. – Brtnický, M. – Kynický, J. (2013): Scientific research of Mongolia and Central Asia. 1.vyd. s.28-37. ISBN 978-80-7375-767-0. Brno.

Zaghloul, M. N. –Reddad, H. –Critelli, S. (2009): Source-area controls on the composition of beach and fluvial sands on the southern side of the Gibraltar Strait and Western Alboran Sea (Flysch Basin, Internal and External, Domains, Northern Rif Chain). – Journal od African Earth Sciences, 55, 36 - 46. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2008.11.001

ČNI (1990): ČSN 72 1001, Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii. – Český normalizační institut. Praha.

ČNI (1988): ČSN 73 1001, Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy. – Český normalizační institut. Praha.

Munsell Color (2000): Munsell Soil Color Charts. Revised washable edition, 10 pp + charts, Gretag Macbeth, New Windsor, NY.

https://doi.org/10.5817/GVMS2016-1-2-29


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. KVARTÉRNÍ SEDIMENTY NA SEVERNÍM PŘEDHRADÍ LOKALITY POHANSKO U BŘECLAVI
Slavomir Nehyba, Marie Dvořáková, Nela Doláková, Petr Dresler
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 25,  číslo: 1-2,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-34