Detaily autora

Štěpančíková, Petra, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8

  • Vol 14 (2007) - Kenozoikum
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
    Abstrakt  PDF