Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku

Geologické výzkumy jsou rozhodnutím Content Selection & Advisory Board (CSAB) zařazeny do databáze SCOPUS. Články z ročníku 2017 jsou již zařazeny v databázi Scopus.

Časopis Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku (GVMS) je recenzovaným periodikem zařazeným do národní databáze pro vědu a výzkum a publikované články jsou uznávaným vědeckým výstupem. Zaměření GVMS spočívá v publikování průběžných zjištění a faktů, nových dat z nejrůznějších geologických disciplin a jejich základní interpretace. Cílem publikace je rychlé informování geologické veřejnosti o nových výzkumech, objevech a pokroku řešených projektů a jejich dílčích závěrech.

Význam časopisu „Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku“  spočívá v publikaci dobře zpracovaných faktů a základních dat. Už tím, že jednotlivé příspěvky jsou prostorově omezeny, je zřejmé, že zde nemohou být publikovány rozsáhlé závěry a zásadní objevy, které vždy vyžadují významnější podíl diskuze.

Od IX. ročníku (2002) vydáváme i internetovou podobu časopisu v barevném provedení. K elektronické verzi článku můžeme připojovat i další kvalitní důležité dokumentační fotografie a doplňkové soubory opatřené vlastním nezávislým vysvětlujícím textem.

Fotografie na obal časopisu. Redakce přijímá kvalitní a zajímavé fotografie na titulní, zadní a vnitřní stranu obalu časopisu. Pro umístění na titulní stranu máme zájem o vysoce kvalitní fotografie z nejrůznějších oblastí geologie. Na vnitřní strany bychom chtěli dát fotografie, jejichž obsah volně navazuje nebo rozšiřuje informaci k publikovaným článkům.