Talandová, Iveta

Katedra soukromého práva a civilního procesu, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika