Náš model obstojí, ale bílých míst je stále mnoho: odpověď autorů

Roč.30,č.2(2022)

Abstrakt

Článek předkládá reakci autorů knihy na příspěvky v sympoziu. Vysvětluje některé metodologické otázky a v debatě s autory ostatních textů rozvíjí zejména témata jmenování soudců, kolegiality a vztahu soudců a médií.


Klíčová slova:
Soudy; soudci; soudcovské rozhodování; ústavní soudnictví; Ústavní soud ČR; mimoprávní vlivy; kolegialita; strategické chování soudců; ustavování soudců; veřejné mínění

Stránky:
451–461
Biografie autora

Hubert Smekal

Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Univerzita Maynooth, Irsko

Reference

BLAŽKOVÁ, K. Soudcovská filozofie: právní, nikoli mimoprávní vliv na soudní rozhodování. In: Časopis pro právní vědu a praxi. 2022, roč. 30, č. 2, s. 413. DOI: https://doi.org/10.5817/CPVP2022-2-8. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/21311

CRESWELL, J. W., PIANO CLARK, V. L. P. Designing and Conducting Mixed Methods Research. 3. vyd. Los Angeles: Sage Publications, 2018.

DYEVRE, A. Unifying the field of comparative judicial politics: towards a general theory of judicial behaviour. European Political Science Review. 2010, roč. 2, č. 2, s. 297–327.

ELLERSGAARD, Ch. H., DITLEVSEN, K., LARSEN, A. G. Say my name? Anonymity or not in elite interviewing. International Journal of Social Research Methodology. 2021, 14 s. DOI: https://doi.org/10.1080/13645579.2021.1932717

GOERTZ, G., MAHONEY, J. A Tale of Two Cultures: Qualitative and Quantitative Research in the Social Sciences. Princeton: Princeton University Press, 2012. DOI: https://doi.org/10.23943/princeton/9780691149707.001.0001

HANYCH, M. Zobrazování práva v médiích: Mediální reprezentace rozhodování vrcholných českých soudů ve vybraných médiích. Dizertační práce Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019, 157 s. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/gribt/

CHMEL, J. Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce? Praha: Leges, 2021.

KING, N., HORROCKS, C., BROOKS, J. M. Interviews in qualitative research. 2. vyd. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications; 2019.

KVALE, S. Interviews: an introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications; 1996.

MAJERČÍK, Ľ. Zkoumání mimoprávních vlivů na hranici metodologicky možného. In: Časopis pro právní vědu a praxi. 2022, roč. 30, č. 2. DOI: https://doi.org/10.5817/CPVP2022-2-10. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/21314

PALÍŠEK, P. Mimoprávní vlivy na rozhodování soudů perspektivou psychologie. In: Časopis pro právní vědu a praxi. 2022, roč. 30, č. 2. DOI: https://doi.org/10.5817/CPVP2022-2-11. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/21315

POSPÍŠIL, I. Mimoprávní vlivy v soudním rozhodování: soudce jako rozhodovací stroj, nebo laboratorní myš? Naštěstí ani jedno, ani druhé. In: Časopis pro právní vědu a praxi. 2022, roč. 30, č. 2. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/21310

RAGIN, Ch. C., AMOROSO, L. M. Constructing social research: The unity and diversity of method. 3. vyd. Los Angeles: Sage Publications, 2018. DOI: https://doi.org/10.4135/9781071878798

ROULSTON, K., CHOI, M. Qualitative Interviews. In: FLICK, U. (ed.). The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection. London: Sage Publications, 2018. DOI: https://doi.org/10.4135/9781526416070.n15

SMEKAL, H., VYHNÁNEK, L. Determinants of Judicial Decisionmaking: The State of the Art and the Czech Perspective. The Lawyer Quarterly. 2020, roč. 10, č. 2, s. 106–129.

SMEKAL, H., BENÁK, J. a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 279 s. DOI: https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9884-2021. Dostupné z: https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf

Metriky

0

Crossref logo

0


197

Views

145

PDF views