Zkoumání mimoprávních vlivů na hranici metodologicky možného

Roč.30,č.2(2022)

Abstrakt

Text čtenáři představuje knihu Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu, upozorňuje na limity jejího metodologického přístupu založeného na rozhovorech se soudci a zasazuje závěry do širšího kontextu. Autorům se úspěšně podařilo aplikovat Dyevrův model na podmínky českého ústavního soudu a zároveň shrnout vše, co bylo o rozhodovacích procesech Ústavního soudu napsáno. Tím připravili půdu pro další výzkum, který už by se ale měl vydat jinou cestou než zpřesňováním Dyevrova modelu. Nabízí se hledání konkrétních příkladů působení mimoprávních vlivů nebo korekce teoretických východisek kvantitativními metodami.


Klíčová slova:
Soudcovské chování; soudcovské rozhodování; Ústavní soud; ústavní soudci; mimoprávní vlivy; veřejné mínění; média

Stránky:
435–442
Reference

BAROŠ, J. Vladimír Čermák: člověk – filozof – soudce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 289 s. ISBN 978-80-210-4946-8.

BUNN, S., STAMMERS, S. Unintentional Bias in Court. UK Parliament Research Briefing. 2015.

BUSHWAY, S. D., PIEHL, A. M. Judging judicial discretion: Legal factors and racial discrimination in sentencing. Law and Society Review. 2001, roč. 35, č. 4, s. 733–764. DOI: https://doi.org/10.2307/3185415

COOK, B. B. The Socialization of New Federal Judges: Impact on District Court Business. Washington University Law Review. Roč. 71, č. 2, s. 253–279.

DANZIGER, S., LEVAV, J., AVNAIM-PESSO, L. Extraneous Factors in Judicial Decisions. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2011, roč. 108, č. 17, s. 6889–6892. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1018033108

DRÁPAL, J., PINA-SÁNCHEZ, J. Does the weather influence sentencing? Empirical evidence from Czech data. International Journal of Law, Crime and Justice. 2019, roč. 56, č. March, s. 1–12. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2018.09.004

FRIEDMAN, B. Taking Law Seriously. Perspectives on Politics. 2006, roč. 4, č. 2, 2006, s. 261–276. DOI: https://doi.org/10.1017/S1537592706060178

GUTHRIE, Ch., RACHLINSKI, J., WISTRICH, A. Blinking on the Bench: How Judges Decide Cases. Cornell Law Review. 2007, roč. 93, č. 1.

HÄCKER, B., ERNST, W. (eds.). Collective Judging in Comparative Perspective: Counting Votes and Weighing Opinions. Intersentia, 2020, 344 s. ISBN 9781780686240. DOI: https://doi.org/10.1017/9781839700804

HEYES, A., SABERIAN, S. Temperature and Decisions: Evidence from 207,000 Court Cases. American Economic Journal: Applied Economics. 2019, roč. 11, č. 2, s. 238–265. DOI: https://doi.org/10.1257/app.20170223

CHEN, D. L. Mood and the Malleability of Moral Reasoning. TSE Working Paper. 2017, č. 16-707.

CHMEL, J. Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce? Praha: Leges, 2021, 311 s. ISBN 978-80-7502-539-5.

KAPLAN, M. F., MILLER, L. E. Reducing the effects of juror bias. Journal of Personality and Social Psychology. 1978, roč. 36, č. 12, s. 1443–1455. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.36.12.1443

KOUKOLÍK F. Lidství. Neuronální koreláty. 1. vyd. Praha: Galén, 2010, 156 s. ISBN 978-80-7262-654.

KOUKOLÍK, F. Rozhodování. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2020, 278 s. ISBN 978-80-246-4743-2.

LÖSEL, F., BENDER, D., BLIESENER, T. Psychology and Law: International Perspectives. Berlin: De Gruyter, 1992, 557 s. ISBN 9783110137255. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110879773

NĚMEČEK, T. Padni komu padni: život a případy Elišky Wagnerové. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-055-0.

NOVOTNÁ, T. Síťová analýza v právu: Síťové metody a jejich využití pro získávání a vyhledávání právních informací. Revue pro právo a technologie. 2021, roč. 12, č. 24, s. 39–76. DOI: https://doi.org/10.5817/RPT2021-2-2

OEBERST, A, INGKE G. When being wise after the event results in injustice: Evidence for hindsight bias in judges’ negligence assessments. Psychology, Public Policy and Law. 2016, roč. 22, č. 3, s. 271–279. DOI: https://doi.org/10.1037/law0000091

OLABOREDE, A., MEINTJES-VAN DER WALT, L. Cognitive bias affecting decision-making in the legal process. Obiter. 2020, roč. 41, č. 4, s. 806–830. DOI: https://doi.org/10.17159/obiter.v41i4.10489

PAPOUŠKOVÁ, T. Nastolování agendy u Ústavního soudu: Kdo a na základě čeho vybírá, které případy projednat a které odmítnout? Jurisprudence. Praha: Univerzita Karlova. Právnická fakulta, roč. 2018, č. 6, s. 3–21. ISSN 1802-3843.

PAPOUŠKOVÁ T., PAPOUŠEK, J. Ústavní soudci v kvantitativní perspektivě. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2017, roč. 25, č. 1, s. 73–92. ISSN 1805-2789. DOI: https://doi.org/10.5817/CPVP2017-1-5. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6657

PASKO, L. Villain or Victim: Regional Variation and Ethnic Disparity in Federal Drug Offense Sentencing. Criminal Justice Policy Review, 2002, roč. 13, č. 4, s. 307–328. DOI: https://doi.org/10.1177/088740302237801

PHILIPPE, A., OUSS A. “No Hatred or Malice, Fear or Affection”: Media and Sentencing. Journal of Political Economy. 2018, roč. 126, č. 5, s. 2134–2178. DOI: https://doi.org/10.1086/699210

RACHLINSKI, J., SHERI, L. J., WISTRICH, A. J, GUTHRIE, Ch. Does Unconscious Racial Bias Affect Trial Judges? Notre Dame Law Review. 2009, roč. 84, č. 3, s. 1195–1246.

ROSINOVÁ NEMEŠKALOVÁ, A. Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR. Praha: C. H. Beck, 2021, 240 s. ISBN 978-80-7400-845-0.

SPAMANN, H., KLÖHN L. Justice is Less Blind, and Less Legalistic, than We Thought: Evidence from an Experiment with Real Judges. The Journal of Legal Studies. 2016 roč. 45, č. 2, s. 255–280. DOI: https://doi.org/10.1086/688861

SUNSTEIN, C., KAHNEMAN, D., SIBONY, O. Noise. A Flaw in Human Judgment. HarperCollins Publishers, 2021, 464 s. ISBN 0316451401.

Metriky

0


131

Views

98

PDF views