Mimoprávní vlivy na rozhodování soudů perspektivou psychologie

Roč.30,č.2(2022)

Abstrakt

Empirický výzkum soudního rozhodování čelí řadě překážek, a to zejména v tuzemském prostředí. Je proto vynikajícím krokem vpřed, vznikne-li publikace jako Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu. Ocenění si zaslouží nejen svým záměrem, ale i provedením. Příští výzkumy by však mohly více zaujmout psychologickou perspektivu, například uvažováním o heuristikách, kognitivním uzavření nebo kognitivních stylech. Realizace takového výzkumného záměru je však možná jen v případě, že se soudkyně rozhodnou na studiích participovat. Cílem článku je tedy také apelovat na respondenty z řad soudců a představit psychologický výzkum jejich rozhodování jako disciplínu založenou na respektu k participantům a rovné spolupráci.


Klíčová slova:
Soudci; soudy; mimoprávní vlivy na rozhodování soudů; psychologie soudního rozhodování; psychologie a právo; kognitivní uzavření; kognitivní heuristiky; soudcovská intuice; kooperativní výzkum; empirický výzkum práva

Stránky:
443–450
Reference

BEM, S., JONG, H. L. de. Theoretical Issues in Psychology: An Introduction. London: Sage Publications Ltd.

BYSTRANOWSKI, P., BARTOSZ, J., PRÓCHNICKI, M., SKÓRSKA, P.. Anchoring Effect in Legal Decision-Making: A Meta-Analysis. Law and Human Behavior. 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/lhb0000438

DYEVRE, A. Unifying the field of comparative judicial politics: towards a general theory of judicial behaviour. European Political Science Review. 2010, roč. 2, č. 2, s. 297–327.

GIGERENZER, G., ENGEL, Ch. (eds.). Heuristics and the Law. Cambridge: MIT Press, 2006. DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/3488.001.0001

GIGERENZER, G., HERTWIG, R., PACHUR, T. (eds.). Heuristics: The Foundations of Adaptive Behavior. New York: Oxford University Press, 2011. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199744282.001.0001

GUTHRIE, C., RACHLINSKI, J. J., WISTRICH, A. Blinking on the Bench: How Judges Decide Cases. Cornell Law Review. 2007, č. 93, s. 1–44.

HARAŠTA, J., SMEJKALOVÁ, T., NOVOTNÁ, T., ŠAVELKA. J., POLČÁK, R., KASL, F., LOUTOCKÝ, P., MÍŠEK, J. Citační analýza judikatury. Praha: Wolters Kluwer, 2021.

HUTCHESON, J. C. Judgment Intuitive: The Function of the Hunch in Judicial Decision. Cornell Law Review. 1929, roč. 14, č. 3. Dostupné z: https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol14/iss3/2/

KLEIN, R. A. a kol. Many Labs 2: Investigating Variation in Replicability Across Samples and Settings. Advances in Methods and Practices in Psychological Science. 2018. DOI: https://doi.org/10.1177/2515245918810225

LACKO, D., PROŠEK, T., ČENĚK, J., HELÍSKOVÁ, M., UGWITZ, P., SVOBODA, V., POČAJI, P., VAIS, M., HALÍŘOVÁ, H., JUŘÍK, V., ŠAŠINKA, Č. A Preregistered Validation Study of Methods Measuring Analytic and Holistic Cognitive Styles: What do We Actually Measure and How Well? PsyArXiv preprints. 2021, 93 s. DOI: https://dx.doi.org/10.31234/osf.io/p6hr7

MARTINEK, W. L. Judges as Members of Small Groups. In: KLEIN, D., MITCHELL, G. (eds.). The Psychology of Judicial Decision-Making. New York: Oxford University Press, 2010, s. 73–84. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195367584.003.0005

MITCHELL, G., TETLOCK, P. E.. Cognitive Style and Judging. In: KLEIN, D., MITCHELL, G. (eds.). The Psychology of Judicial Decision-Making. New York: Oxford University Press, 2010, s. 279–284. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195367584.003.0017

NIROVÁ, E. Approaching the bench: accessing elites on the judiciary for qualitative interviews. International Journal of Social Research Methodology. 2017. DOI: http://doi.org/10.1080/13645579.2017.1324669

PALÍŠEK, P. Kognitivní heuristiky v rozhodování českých soudců. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2018. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/rjhjp/

PALÍŠEK, P. Dispositional Epistemics of Czech Judges. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2021. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/vtbbi/

PENNYCOOK, G., FUGELSANG, J. A., KOEHLER, D. J. What makes us think? A three-stage dual-process model of analytic engagement. Cognitive Psychology. 2015. DOI: http://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2015.05.001

RACHLINSKI, J. J., WISTRICH, A. J.. Judging the Judiciary by the Numbers: Empirical Research on Judges. Annual Review of Law and Social Science, 2017, roč. 13, č. 1. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110615-085032

ROETS, A., W. KRUGLANSKI, A., KOSSOWSKA, M., PIERRO, A., HONG, Y.. The Motivated Gatekeeper of Our Minds: New Directions in Need for Closure Theory and Research. Advances in Experimental Social Psychology. 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/bs.aesp.2015.01.001

SHESHTOWSKY, D., HOROWITZ, L. M.. How the need for cognition scale predicts behavior in mock jury deliberations. Law and Human Behavior. 2004, roč. 28, č. 3, s. 305–337. DOI: http://doi.org/10.1023/b:lahu.0000029141.46850.fb

SCHIMMACK, U. A Meta-Scientific Perspective on “Thinking: Fast and Slow“. Replication Index. 2020. Dostupné z: https://replicationindex.com/2020/12/30/a-meta-scientific-perspective-on-thinking-fast-and-slow/

THOMPSONOVÁ, V. A. Dual-process theories: A metacognitive perspective. In: EVANS, J., FRANKISH, K. (eds.). In Two Minds: Dual Processes and Beyond. New York: Oxford University Press, 2009. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199230167.003.0008

TVERSKY, A., KAHNEMAN, D. Judgment under Certainty: Heuristics and Biases. Science. 1974, s. 1124–1131. DOI: https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124

Metriky

0


210

Views

165

PDF views