Smekal, Hubert

Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

https://orcid.org/0000-0001-7960-0559