Vol 6, No 2

Nová média


Předkládané číslo Sociálních studií se zabývá širokou paletou společenských aspektů a implikací nových informačních a komunikačních technologií, jejichž expanze do všech oblastí sociálního života, včetně sfér naší každodennosti či intimity, přináší z pohledu sociálních věd nové otázky a badatelské výzvy. V tomto čísle jsme chtěli otevřít prostor zejména pro empirické studie i teoretické reflexe užívání internetu a dalších tzv. nových médií (mobilních telefonů, PC, herních konzol apod.), jejich vlivu na proměny sociálních rolí, mezilidských interakcí a vztahů, veřejné sféry či občanské participace, stejně jako na proměny kolektivních i osobních identit.    

Obsah

Editorial

Nová média v perspektivě sociálních věd
Václav Štětka, David Šmahel
7–11

Studie

Pavol Rankov
15–35
Hana Macháčková, Lukáš Blinka
37–53
Martina Veselá, David Šmahel
55–72
Václav Linkov, Pavel Šmerk
73–95

Esej

Richard Kahn, Douglas Kellner
99–115

Recenze

Nick Barham: Why Our Kids are Turning Their Backs on Everything We Thought We Knew
Michaela Pyšňáková
119–121