Vol 6, No 2

Nová média


Předkládané číslo Sociálních studií se zabývá širokou paletou společenských aspektů a implikací nových informačních a komunikačních technologií, jejichž expanze do všech oblastí sociálního života, včetně sfér naší každodennosti či intimity, přináší z pohledu sociálních věd nové otázky a badatelské výzvy. V tomto čísle jsme chtěli otevřít prostor zejména pro empirické studie i teoretické reflexe užívání internetu a dalších tzv. nových médií (mobilních telefonů, PC, herních konzol apod.), jejich vlivu na proměny sociálních rolí, mezilidských interakcí a vztahů, veřejné sféry či občanské participace, stejně jako na proměny kolektivních i osobních identit.    

Obsah

Editorial

Nová média v perspektivě sociálních věd
Václav Štětka, David Šmahel

Studie

Pavol Rankov
Hana Macháčková, Lukáš Blinka
Martina Veselá, David Šmahel
Václav Linkov, Pavel Šmerk

Esej

Richard Kahn, Douglas Kellner

Recenze

Nick Barham: Why Our Kids are Turning Their Backs on Everything We Thought We Knew
Michaela Pyšňáková