Význam členství v online fanouškové komunitě pro adolescenty

Hana Macháčková, Lukáš Blinka

Abstrakt

Studie se zaměřuje na zmapování významu příslušnosti k online fanouškovské komunitě u adolescentů. Výsledky popisují vliv členství v marginalizované online komunitě na identitu adolescentů. Za reprezentanta specifického a marginalizovaného fenoménu byla vybrána subkultura anime a mangy, která je zaměřena na japonské seriály, filmy a komiksy charakteristické specifickým stylem kresby. Bylo realizováno 17 online rozhovorů s fanoušky registrovanými na serveru www.otakuland.cz. Mezi participanty (8 žen a 9 mužů) byli zastoupeni velmi aktivní pisatelé i tzv. lurkeři (pouze čtenáři) ve věkovém rozmezí 16 až 22 let. Rozhovory byly analyzovány metodou zakotvené teorie. Byly identifikovány možné pozitivní (emoční podpora, rozumějící prostředí, navazování sociálních kontaktů) a negativní (absence potřebných závazků, méněcennost online vztahů) aspekty, které mohou ovlivňovat vývoj identity. Vliv členství ve fanouškovské komunitě se však obecně neukázal pro identitu participantů jako dominantní.

Klíčová slova

adolesence; fanouškovská komunita; marginalizovaná komunita; online identita

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BARGH, John A. ; McKENNA, Katelyn Y.A. ; FITZSIMONS, Grainne M. Can You See the Real Me? Activation and Expression the „True Self“ on the Internet. Journal of Social Issues, 2002, roč. 58, č. 1, s. 33 – 48. ISSN 0022-4537. https://doi.org/10.1111/1540-4560.00247

BELLINI, Carlo Gabriel Porto ; VARGAS, Lilia Maria. Rationale for Internet-Mediated Communities. Cyberpsychology & Behavior, 2003, roč. 6, č. 1, s. 3 – 14. ISSN 1094-9313. https://doi.org/10.1089/109493103321167929

BLANCHARD, Anita L. Developing a Sense of Virtual Community Measure. Cyberpsychology & Behavior, 2007, roč.. 10, č. 6, s. 827 – 830. ISSN 1094-9313. https://doi.org/10.1089/cpb.2007.9946

BURKE, Peter J. ; STRYKER, Sheldon. The Past, Present, and Future of an Identity Theory. Social Psychology Quarterly, 2000, roč. 63, č. 4, s. 284 – 297. ISSN 0190-2725. https://doi.org/10.2307/2695840

BURNETT, Gary ; Buerkle, Harry. Information Exchange in Virtual Communities: A Comparative Study. Journal of Computer-Mediated Communication, 2004, roč. 9, č. 2. [cit. 28.5.2009]. Dostupné z www: <http://jcmc.indiana.edu/vol9/issue2/burnett.html>. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2004.tb00286.x

DENNIS, Alan R. ; POOTHERI, Sridar K. ; NATARAJAN, Vijaya L. Lessons from the early adopters of Web groupware. Journal of Management Information Systems, 1998, roč. 14, č. 4, s. 65 – 86. ISSN 0742-1222. https://doi.org/10.1080/07421222.1998.11518186

ENGELBERG, Elisabeth ; SJOBERG, Lennart. Internet use, social skills and adjustment. Cyberpsychology &Behavior, 2004, roč. 7, č. 1, s. 41 – 47. ISSN 1094-9313. https://doi.org/10.1089/109493104322820101

ERIKSON, Erik H. Identity and the life cycle. 2. vyd. New York : W.W. Norton& Company, 1994a. 191 s. ISBN 0-39331-132-5.

ERIKSON. Erik H. Identity: Youth and cisis. 2. vyd. New York : W. W. Norton & Company, 1994b. 336 s. ISBN 0-39331-144-9.

GACKENBACH, Jayne ; STACKELBERG, Heather. Self Online: Personality and Demographic Implications. In: GACKENBACH, Jayne (ed.). Psychology and the internet: intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications. 2.vyd. Amsterdam, Boston : Elsevier, 2007, s. 55 – 76. ISBN 978-0-12369-425-6.

HALL-LANDE, Jennifer A. et al. Social isolation, psychological health and protective factors in adolescence. Adolescence, 2007, roč. 42, č. 166, s. 265 – 286. ISSN 0001-8449.

HAMBURGER, Yair Amichai ; BEN-ARTZI, E. The relationship between extraversion and neuroticism and the different uses of the Internet. Computers in Human Behavior, 2000, roč. 16, č. 4, s. 441 – 449. ISSN 0747–5632. https://doi.org/10.1016/S0747-5632(00)00017-0

HUSSONG, Andrea M. Perceived Peer Context and Adolescent Adjustment. Journal of Research on Adolescence, 2000, roč. 10, č. 4, s. 391 – 415. ISSN 1050-8392. https://doi.org/10.1207/SJRA1004_02

JOINSON, Adam N. Disinhibition and the Internet. In: GACKENBACH, Jayne (ed.). Psychology and the internet: intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications. 2.vyd. Amsterdam, Boston : Elsevier, 2007, s. 76 – 90. ISBN 978-0-12369-425-6.

JONES, Quentin. Virtual-communities, virtual settlements & cyber-archaeology: A theoretical outline. Journal of Computer Mediated Communication, 1997, roč. 3, č. 3. [cit. 28.5.2009]. Dostupné z www: <http://jcmc.indiana.edu/vol3/issue3/jones.html>. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1997.tb00075.x

KRAUT, Robert ; PATTERSON, Michael ; LUNDMARK, Vicki ; KIESLER, Sara ; MUKHOPADHYAY, Tridas ; SCHERLIS, William. Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being. American Psychologist, 1998, roč. 53, č. 9, s. 1017 – 1031. ISSN 0003-066X. https://doi.org/10.1037/0003-066X.53.9.1017

KRAUT, Robert ; KIESLER, Sara ; BONEVA, Bonka ; CUMMINGS, Jonathon ; HELGESON, Vicki ; CRAWFORD, Anne. Internet Paradox Revisited. Journal of Social Issues, 2002, roč. 58, č.1, s. 49 – 74. ISSN 0022-4537. https://doi.org/10.1111/1540-4560.00248

LaROSE, Robert ; EASTIN, Matthew S. ; GREGG, Jennifer. Reformulating the Internet paradox: Social cognitive explanations of Internet use and depression. Journal of online behavior, 2001, roč. 1, č. 2. [cit. 28.5.2009]. Dostupné z www: <http://www.behavior.net/JOB/v1n2/paradox.html>.

LUSKOVÁ, Eva ; BLINKA, Lukáš ; ŠMAHEL, David. Blog jako cesta k porozumění dospívajícím. E-psychologie, 2008, roč. 2, č.3, s. 1 – 15. ISSN 1802-8853.

MACEK, Petr. Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. 1. vyd. Praha : Portál, 1999. 207 s. ISBN 80-7178-348-X.

MAFFESOLI, Michel. The time of the tribes: decline of individualism in mass society. 1. vyd. London : Sage, 1996. 188 s. ISBN 0-80398-474-X.

McADAMS, Dan P. ; JOSSELSON, Ruthellen ; LIEBLICH, Amia. Identity and Story: Creating Self in Narrative. 1. vyd. Washington, DC : American Psychological Association, 2006. 284 s. ISBN 1-59147-356-X. https://doi.org/10.1037/11414-000

McKENNA, Katelyn Y.A. ; BARGH, John A. Coming out inte age of the Internet: Identity „demarginalization“ through virtual group participation. Journal of personality and social psychology, 1998, roč. 75, č. 3, s. 681 – 694. ISSN 0022-3514. https://doi.org/10.1037/0022-3514.75.3.681

McKENNA, Katelyn Y.A. ; BARGH, John A. Plan 9 from cyberspace: the implication of the internet for personality and social psychology. Personality and social psychology review, 2000, roč. 4, č. 1, s. 57 – 75. ISSN 1088-8683. https://doi.org/10.1207/S15327957PSPR0401_6

NAPIER, Susan J. Anime from Akira to Princess Mononoke: Experiencing Contemporary Japanese Animation. 1. vyd. New York : Palgrave Macmillan, 2001. 311 s. ISBN 0-31223-862-2. https://doi.org/10.1057/9780312299408

NIE, Norman H. ; ERBRING, Lutz. Internet and society: A preliminary report. In COMPAINE, B.N. (eds.). The digital divide: Facing a Crisis or Creating a Myth? Cambridge and London : MIT Press, 2001. ISBN 02625-31933. [cit. 28.5.2009] Dostupné z www: <http://www.stanford.edu/group/siqss/Press_Release/Preliminary_Report.pdf>.

PARKS, Malcolm R. ; FLOYD, Kory. Making friends in cyberspace. Journal of Communication, 1996, roč. 46, č. 1, s. 80 – 97. ISSN 0021-9916. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1996.tb01462.x

PINQUART, Martin, SILBEREISEN, Rainer K., WIESNER Margit. Changes in Discrepancies Between Desired and Present States of Developmental Tasks in Adolescence: A 4-Process Model. Journal of Youth and Adolescence, 2004, roč. 33, č. 6, s. 467 – 477. ISSN 00472891. https://doi.org/10.1023/B:JOYO.0000048062.81471.5b

PORTER, Constance E. A Typology of Virtual Communities: A Multi-Disciplinary Foundation for Future Research. Journal of Computer-Mediated Communication, 2004, roč. 10, č. 1. [cit. 28.5.2009]. Dostupné z <www: http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue1/porter.html, https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2004.tb00228.x

RIDINGS, Catherine M. ; GEFEN, David. Virtual Community Attraction: Why People Hang Out Online. Journal of Computer-Mediated Communication, 2004, roč. 10, č. 1. [cit. 28.5.2009]. Dostupné z www: <http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue1/ridings_gefen.html>. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2004.tb00229.x

ROBINSON, Nancy. Evaluating the Nature of Perceived Support and Its Relation to Perceived SelfWorth in Adolescents. Journal of Research on Adolescence, 1995, roč. 5, č. 2, s. 253 – 280. ISSN 1050-8392. https://doi.org/10.1207/s15327795jra0502_5

SHAW, Linsday H. ; GANT, Larry M. In Defense of the Internet: The Relationship between Internet Communication and Depression, Loneliness, Self-Esteem, and Perceived Social Support. Cyberpsychology & Behavior, 2002, roč. 5, č. 2, s. 157 – 171. ISSN 1094-9313. https://doi.org/10.1089/109493102753770552

STRAUSS, Anselm L. ; CORBIN, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. 1. vyd. Boskovice : Albert, 1999. 196 s. ISBN 80-8583-460-X.

SUBRAHMANYAM, Kaveri. Adolescent online communication: Old issues, new intensities. Cyberpsychology: Journal of psychosicial research on cyberspace, 2007, roč. 1, č. 1. ISSN 1802-7962.

SULER, John. The online disinhibition effect. Cyberpsychology & behavior, 2004, roč. 7, č. 3, s. 321 – 326. ISSN 1094-9313. https://doi.org/10.1089/1094931041291295

ŠMAHEL, David. Adolescenti a internet: identita, vztahy, komunikace. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 198 s. [Disertační práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity na katedře psychologie].

ŠMAHEL, David. Attending onlinecommunities: Culture of youth? In SUDWEEKS, F., ESS, C., HRACHOVEC, H. Cultural attitudes towards technology and communication,. Murdoch, Australia : Murdoch University, 2008, s. 446 – 451. ISBN 978-0-86905-948-7.

ŠMAHEL, David ; KONEČNÝ, Štěpán. Vztahy na internetu: Fantazie i zklamání. In MACEK, P., LACINOVÁ, L. (eds.). Vztahy v dospívání. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2006, s.161 – 175. ISBN 80-7364-034-1.

TURKLE, Sherry. Life on the screen: identity in the age of the Internet. 1. vyd. New York : Simon & Schuster, 1995. 347 s. ISBN 0-68480-353-4.

TURKLE, Sherry. Multiple Subjectivity and Virtual Community at the End of the Freudian Century. Sociological Inquiry, 1997, roč. 67, č.1, s. 72 – 84. [cit. 28.5.2009]. Dostupné z www: <http://web.mit.edu/sturkle/www/pdfsforstwebpage/ST_Multiple%20Subjectivity.pdf>. https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.1997.tb00430.x

TURKLE, Sherry. The second self: Computers and the human spirit. 1. vyd. Cambridge, Mass : MIT Press, 2005. 372 s. ISBN 0-26270-111-1. https://doi.org/10.7551/mitpress/6115.001.0001

WOLAK, Janis ; MITCHELL, Kimberly J. ; FINKELHOR, David. Close online relationships in a national sample of adolescents. Adolescence, 2002, roč. 37, č. 147, s. 441 – 455. ISSN 0001-8449.

WOOD, Richard T. A. ; GRIFFITHS, Mark D. ; EATOUGH, Virginia. Online Data Collection from Video Game Players: Methodological Issues. Cyberpsychology & Behavior, 2004, roč. 7, č. 5, s. 511 – 518. ISSN 1094-9313. https://doi.org/10.1089/cpb.2004.7.511

https://doi.org/10.5817/SOC2009-2-37