Význam členství v online fanouškové komunitě pro adolescenty

Hana Macháčková, Lukáš Blinka

Abstrakt

Studie se zaměřuje na zmapování významu příslušnosti k online fanouškovské komunitě u adolescentů. Výsledky popisují vliv členství v marginalizované online komunitě na identitu adolescentů. Za reprezentanta specifického a marginalizovaného fenoménu byla vybrána subkultura anime a mangy, která je zaměřena na japonské seriály, filmy a komiksy charakteristické specifickým stylem kresby. Bylo realizováno 17 online rozhovorů s fanoušky registrovanými na serveru www.otakuland.cz. Mezi participanty (8 žen a 9 mužů) byli zastoupeni velmi aktivní pisatelé i tzv. lurkeři (pouze čtenáři) ve věkovém rozmezí 16 až 22 let. Rozhovory byly analyzovány metodou zakotvené teorie. Byly identifikovány možné pozitivní (emoční podpora, rozumějící prostředí, navazování sociálních kontaktů) a negativní (absence potřebných závazků, méněcennost online vztahů) aspekty, které mohou ovlivňovat vývoj identity. Vliv členství ve fanouškovské komunitě se však obecně neukázal pro identitu participantů jako dominantní.

Klíčová slova

adolesence; fanouškovská komunita; marginalizovaná komunita; online identita

Plný Text: