Opoziční politika a internet: kriticko-rekonstruktivní přístup

Richard Kahn, Douglas Kellner

Abstrakt

Pokračující růst významu internetu jako nástroje pro organizaci nových forem informací a sociální interakce vyžaduje podle našeho názoru vytrvalé teoretické promýšlení z perspektivy, která je jak kritická, tak rekonstruktivní. Tím myslíme takový přístup, který je kritický vůči korporátním a mainstreamovým formám a způsobům užívání těchto technologií a který obhajuje rekonstrukci technologií za účelem podpory progresivních sociálních a politických aktivit. Jelikož jsme si vědomi omezení, jež internetová politika obsahuje, chceme se také zabývat dialektickou kritikou toho, jak vznikající informační a komunikační technologie (dále ICTs) usnadňují činnost opozičních kulturních a politických hnutí a připravily půdu pro takovou progresivní společensko-politickou změnu, která tvoří významnou dimenzi současné kulturní politiky.

Klíčová slova

alternativní globalizace; internet; nová média; opoziční politika; technopolitika

Plný Text: