Roč.18,č.1(2017)

Číslo zahŕňa príspevky z konferencie Ďuričove dni 2016, konanej dňa 10.-11.11.2016 na pôde Pedagogickej Fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Příspěvky z konferencí