Vol 6, No 21 (1996)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Úvodem
redakce PO
1

Studie

Zdenka Veselá
5-10
Jiří Vomáčka
11-17
Eva Urbanovská
18-24
Stefania Walasek
24-34
Vladimír Spousta
35-40
Josef Horák
40-43
Mária Matulčíková
44-51
Mária Potočárová
51-62
Danuše Nezvalová
62-69
Helena Grecmanová
70-75
Marie Filipová
76-82
Břetislav Voženílek
102-107

Zprávy

ke stažení
celá sekce
83-99
Zpráva z konference „Praxeologie“ (Praha, 4 .-5. 11. 1996)
Jiří Prokop
83-85
Školský reformátor doc. PaedDr. Jaroslav Kozlík, CSc.
Jiří Sedlák
85-88
Uznání a poděkování
Rudolf Šrámek
88-89
Zpráva o Evropské konferenci pedagogického výzkumu — ECER 95
Milada Rabušicová
89-90
Evropský seminář Světové organizace pro předškolní výchovu — OMEP
Milada Rabušicová
91-94
Vytvoření Sekce multikulturní výchovy se zaměřením na romského žáka
Jaroslav Balvín
94-99

Diskuse

Školní inspekce ano, ne, jak?
Pavel Dombrovský
100-101
ke stažení
celá sekce
108-121
Konference a sjezd společnosti
redakce PO
108
Stanovy České pedagogické společnosti
redakce PO
108-112
Podněty a doporučení z jednání konference „Transformace našeho školství“
redakce PO
113-116
Zajímavé tituly pedagogické literatury
Jiří Zounek
117-121