Vol 20, No 3 (2010)

Obsah

Editorial

Editorial
Kateřina Vlčková
3-4

Studie

D. Dvořák, K. Starý, P. Urbánek, M. Chvál
5–23
K. Šeďová, R. Švaříček
24–48
V. Najvarová
49–65
P. Hlaďo
66–81
L. Ries
82-100

Zprávy

Zpráva Sekce srovnávací pedagogiky České pedagogické společnosti
Eliška Walterová
101-104

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
105-112
Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu
Jan Průcha
Janík, T., & Knecht, P. (Hsrg., Eds.). (2010). New Pathways in the Professional Development of Teachers – Neue Wege in der Professionalisierung von Lehrerinnen
Josef Maňák
Zounek, J., & Šeďová, K. (2009). Učitelé a technologie. Mezi tredičním a moderním pojetím
Milan Kubiatko