Vol 19, No 2 (2009)

Obsah

Editorial

O časopisech na seznamu
Tomáš Janík
3-4

Studie

T. Janík, J. Slavík
5–21
V. Švec
22–37
O. Kaščák
38–52
D. Hübelová
53–71
D. Foltýnová
72–88
J. Průcha, R. Švaříček
89–105

Diskuse

B. Bližkovský
106–112
H. Grecmanová
113–119
P. Knecht
120–127

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
128-138
Škola v proměnách: zpráva z konference ČPdS
Vlastimil Švec
K významnému životnímu jubileu prof. PhDr. Bohumíra Bližkovského, CSc.
Pedagogická Orientace
Mezinárodní pracovní seminář Učitel a nadaný žák
Jana Škrabánková
Jiří Haškovec pětaosmdesátiletý
Antonín Bůžek

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
139-146
Obdržálek, Z., & Polák, J. et al. (2008). Príprava školských manažérov ako k'lúčový predpoklad efektivnosti školy
Ludvík Eger
Zareckaja, I. I. (2006). Profesionální kultura pedagoga
Václav Klapal
Zelinková, O. (2008). Dyslexie v předškolním věku?
Dita Janderková
Košťálová, H., Miková, Š., & Stang, J. (2008). Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení
Kateřina Filipi