Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu

Roč.19,č.2(2009)

Abstrakt

Stať objasňuje problematiku etického kodexu, která dosud není v české pedagogické vědě začleněna. Přitom se s rostoucím počtem výzkumných prací a s aplikací mnoha nových přístupů a metod zvyšuje riziko narušování morálních norem a pravidel, jak při realizaci výzkumu, tak při publikování jeho výsledků. Autoři proto argumentují, že i v české pedagogické vědě je žádoucí zformulovat a přijmout etický kodex. Odkazují přitom na etické kodexy v zahraničním pedagogickém výzkumu a formulují první návrh etických pravidel pro český pedagogický výzkum.


Klíčová slova:
AERA; BERA; ČAPV; kvalitativní výzkum; etický kodex; pedagogická věda; pedagogický výzkum; publikování výzkumných výsledků; realizace výzkumu
Metriky

2102

Views

1619

PDF views