Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu

J. Průcha, R. Švaříček

Abstrakt

Stať objasňuje problematiku etického kodexu, která dosud není v české pedagogické vědě začleněna. Přitom se s rostoucím počtem výzkumných prací a s aplikací mnoha nových přístupů a metod zvyšuje riziko narušování morálních norem a pravidel, jak při realizaci výzkumu, tak při publikování jeho výsledků. Autoři proto argumentují, že i v české pedagogické vědě je žádoucí zformulovat a přijmout etický kodex. Odkazují přitom na etické kodexy v zahraničním pedagogickém výzkumu a formulují první návrh etických pravidel pro český pedagogický výzkum.

Bibliografická citace

Průcha, J., & Švaříček, R. (2009). Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, 19(2), 89–105.

Klíčová slova

AERA; BERA; ČAPV; kvalitativní výzkum; etický kodex; pedagogická věda; pedagogický výzkum; publikování výzkumných výsledků; realizace výzkumu

Plný Text:
Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.