Vol 17, No 2 (2007)

Obsah

Studie

J. Maňák
2–10
M. Gluchmanová
11–25
V. Cabanová
26-46
M. Kohout Diaz
47–52
V. Mikošková
53–66

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
67-90
Doc. PaedDr. Jaroslav Kozlík, CSc., stoletý
Jiří Sedlák
Výzkum zaměřený na "epistemological beliefs": zpráva z pracovního semináře
Tomáš Janík
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky
Petr Novák, Ivana Vaculová
Vzdělávací systém na Srí Lance
Zdeněk Kluiber
Konrefence o neučitelskch pedagogických profesích
Jana Kohnová
Sociální pedagogika v Polsku po roce 1989
Monika Noszczyk-Bernasiewicz
Oprava příspěvku v čísle 1/2007
Pedagogická orientace
Konference České pedagogické společnosti
Pedagogická orientace

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
91-99
Zounek, J. (2006). ICT v životě základních škol
Tomáš Janík
Kvasničková, A. (2005). Náboženstvo ako kolektívna pamäť: pripad Slovenska a Čiech
Ladislav Macháček
Janik, T., & Miková, M. (2006). Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu
Vojtěch Žák