Vol 20, No 4 (2010)

Obsah

Editorial

Chvála pedagogického umění. Poznámka ke komeniologickému výročí
Jan Hábl
3-5

Studie

J. Průcha
7–26
J. Hladík
27–47
J. Pavlíková
48–68
J. Slavík, J. Lukavský, L. Hajdušková
69–91
M. Rabušicová, L. Kamanová, K. Pevná
92–111

Zprávy

ERIDOB (European Researchers in Didactics of Biology) 2010 v Portugalsku
Milan Kubiatko
112-114

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
115-129
Lillis, T., & Curry, M. J. (2010). Academic Writing in a Global Context. The Politics and Practices of Publishing in English
Peter Gavora
Ruisel, L. (2010). Poznávanie v historických súvislostiach
Josef Maňák
Janík, T. et al. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol
Blanka Pravdová
Vašťatková, J. (2010). Autoevaluace a benchmarking ve škole
Zora Syslová
Málková, G. (2009). Zprostředkované učení
Jaroslava Magulová