Vol 16, No 3 (2006)

Obsah

Studie

L. Basco, M. Cichá
­3–14
Z. Kluiber
15–18
M. Morgensternová
19–32
V. Švec, A. Gregar, J. Matošková, P. Kressová
33–39
A. Chupáč
40–45
J. Hladík, Š. Chudý
46–52
M. Cichá, L. Čadová
69–76
Z. Veselá
69–76

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
77-88
Sekce sociální pedagogiky
Marta Rybičková
Příklad tvořivé práce (k osmdesátinám A. Malacha)
Štěpán Koláček
Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže
Pavel Solný, Klára Roženková
Leading and Learning Organization – inspirace pro českou školu
Jana Vašťatková
Výchova a škola v dnešní společnosti
Ilona Pokorná

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
89-103
Rost, D. H. (Ed.). (2001). Handwörterbuch Pädagogische Psychologie
Milan Nakonečný
Gulová, L., & Štěpařová, E. (Ed.). (2004). Multikulturní výchova v teorii a praxi
Eva Janebová
Píšová, M. (2005). Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora
Pavel Brebera
Portik, M. (2003). Determinanty edukácie romských žiakov asistent učitel
Jaroslav Balvín
Kolář, Z., & Šikulová, R. (2005). Hodnocení žáků
Pavel Doulík
Šmelová, E. (2005). Mateřská škola. Teorie a praxe I
Zuzana Tichá