Reflexe projektové metody vyučování žákem na základní škole

A. Chupáč

Abstrakt

Příspěvek se zabývá hodnocením projektové metody vyučování žákem na základní škole. Toto hodnocení završuje práci žáků na projektu v rámci jeho diagnostické fáze. Blíže popisuje výzkumné šetření realizované na dvou základních školách. To potvrzuje inovaci této aktivizační metody ve vyučovacím procesu a ukazuje na některé její další významné charakteristiky.

Bibliografická citace

Chupáč, A. (2006). Reflexe projektové metody vyučování žákem na základní škole. Pedagogická orientace, 16(3), 40–45.

Klíčová slova

sebereflexe žáka; projektová metoda vyučování; projekt; aktivizační metody výuky

Plný Text:Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.