Vol 17, No 1 (2007)

Obsah

Editorial

Pedagogické vědění a Pedagogická orientace
Tomáš Janík
1-3

Studie

J. Vašťatková, M. Prášilová
5–11
T. Janík
12–33
J. Manniová
34–44
P. Tománek
45–52

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
53-79
Ke zkvalitňování výuky v Mexiku
Zdeněk Kluiber
TTnet - (Training of Trainers Network) Partnerství pro vzdělávání učitelů
Jindřich Kerndl
Sympozium na počest doc. PhDr. Libora Pechy, CSc (1926–2005)
Josef Maňák
Akční pole sociální práce aneb Sociálně pedagogické otázky současnosti
Helena Grecmanová
Inovace kurikula geografického vzdělávání
Petr Knecht
Sjezd České pedagogické společnosti
Marta Rybičková
Některé náměty k další činnosti České pedagogické společnosti
Vlastimil Švec
K poslání ČPdS
Bohumír Blížkovský
Stanovy České pedagogické společnosti, o. s.
Pedagogická orientace
Závěry Sjezdu České pedagogické společnosti
Pedagogická orientace

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
80-93
Váňová, M. (2005). Úvod do srovnávací pedagogiky
Alena Vališová
Geršunskij, B. S. (2003). Obrazovatělno-pedagogičeskaja prognostika, teorija, metodologija, praktika
Marie Pavlíková, Andrej Pavlov
Choděra, R. (2006). Didaktika cizích jazyků. Úvod do vědního oboru
Elena Kováčiková
Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2006). Problémy kurikula základní školy
Michaela Prášilová
Petlák, E. (2006). Klíma školy a klíma triedy
Ludvík Eger