Vol 21, No 4 (2011)

Obsah

Editorial

O úloze odborných časopisů s náročným recenzním řízením
Petr Knecht
373-374

Studie

T. Janík, P. Knecht, P. Najvar, M. Píšová, J. Slavík
375–415
I. Smetáčková
416–435
M. Hrdá, R. Šíp
436–456
M.M. Bergman
457–473

Diskuse

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
474-492
D. Hrubý
J. Kuhn
J. Tupý

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
493-510
Aktuálnost díla Otakara Kádnera
Kamil Janiš ml.
19. výroční konference ČAPV
Michaela Spurná
Škola – statický element v sociálnej dynamike: zpráva z konference
Miroslav Jireček
Výchovné a vyučovací koncepce ve střední Evropě v letech 1868-1939: zpráva z mezinárodní konference
Tomáš Kasper
Trendy v prírodovednom vzdelávaniu: World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE) 2011 v Turecku
Milan Kubiatko

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
511-524
Horká, H. & Syslová, Z. (2011). Studie k předškolní pedagogice
Radmila Burkovičová
Davis, S., F., Drinan, P. F. & Bertram Gallant, T. (2009). Cheating in school: what we know and what we can do (Podvádění ve škole: co víme a co můžeme dělat)
Jana Vrbová
Zelenková, A. (2010). Interkultúrne vzdelávanie v cudzích jazykách na Vysokej škole. Metódy a ich reflexia
Josef Maňák
Határ, C. (2010). Sociálny pedagóg v systéme sociálno-edukačného poradenstva, prevencie a profilaxie
Ivana Šuhajdová
Jílek, D., Zezulová, J., Větrovský, J., Obrovská, L., Kapitán, Z., & Hořínová, A. (2011). Studie o právech dítěte
Antonín Bůžek