Role pragmatické kompetence ve výuce češtiny jako cizího jazyka a utváření sociální identity

M. Hrdá, R. Šíp

Abstrakt

V textu představujeme nový, širší pohled na souvislost mezi komunikací a integrací, který osvojování jazyka vnímá na pozadí utváření sociální identity. K tomuto osvojování dochází v průběhu rozvoje pragmatické kompetence (která je stěžejní složkou komunikační kompetence) imigranta/cizince2 v kontextu přijímání dalšího/cizího jazyka. Text poukazuje na významnou spojitost mezi interakcí komunikujících, jejich pragmatickou kompetencí a jejich sociální identitou. Zdůrazňuje význam interakcí a pragmatické kompetence a kritizuje d°uraz na organizační složku jazyka. Na základě tohoto pojetí navrhujeme novým zp°usobem chápat vztah mezi pragmatickou a organizační složkou komunikace a z toho vyplývající změnu v oborových didaktikách (nejen) cizích jazyků. V závěru textu náznakem představíme možnost výzkumného uchopení vztahu pragmatické kompetence a sociální identity.

Bibliografická citace

Hrdá, M. & Šíp, R. (2011). Role pragmatické kompetence ve výuce češtiny jako cizího jazyka a utváření sociální identity. Pedagogická orientace, 21(4), 436–456

Klíčová slova

paradigma; sociální identita; pragmatická kompetence; jazyk; interakce; čeština jako cizí jazyk; čeština jako druhý jazyk; imigrant; cizinec

Plný Text:
Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.