O nezbytnosti třetí generace ve smíšeném designu, teorii a výzkumu

M.M. Bergman

Abstrakt

Tato studie budiž výzvou k překonávání nekompatibility kvalitativního a kvantitativního výzkumu a obhajobou nezbytnosti třetí generace smíšeného designu. Nejprve jsou zde nastíněny předpokládané rozdíly mezi kvalitativními a kvantitativními metodami. Za druhé jsou shrnuty pokusy výzkumníků využívajících smíšený design vyrovnat se s těmito rozdíly. Za třetí je kriticky hodnocena a následně odmítnuta udržitelnost těchto rozdílů. Za čtvrté jsou navrženy kroky směřující ke třetí generaci smíšeného výzkumu. V závěru jsou podány důkazy, že současný design, výzkum a teorie smíšených metod postrádají dobré základy a že alternativní zakotvení nejen lépe ospravedlní smíšený výzkum, ale také rozšíří pole jeho působnosti a zdokonalí jeho praxi.

Bibliografická citace

Bergman, M. M. (2011). O nezbytnosti třetí generace ve smíšeném designu, teorii a výzkumu. Pedagogická orientace, 21(4), 457–473.

Klíčová slova

ontologie; epistemologie; teze o nekompatibilitě; kvalitativní výzkum; kvantitativní výzkum; smíšený design výzkumu

Plný Text:
Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.