Detaily autora

Brzobohatý, Rostislav, Ústav geologických věd, PřF Masarykovy Univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika

  • Vol 27, No 1-2 (2020) - Kenozoikum
    Faunistické společenstvo kroměřížského souvrství na lokalitě Litenčice (karpatská předhlubeň, střední Morava)
    Abstrakt  PDF  HTML