Střednopleistocenní sesuv na svazích Drahanské vrchoviny u Viničných Šumic

Pavla Tomanová, Oldřich Krejčí, Nela Doláková, Helena Gilíková, Šárka Hladilová, Kamil Zágoršek

Abstrakt

In 2018 an excavation of 20 × 20 m large and up to 5 m thick calcareous clays of the Langhian age was found. Rich and diversified assemblages of foraminifers with species Orbulina suturalis Brön. and Martinotiella karreri (Cush.) indicate early Badenian (in sense of the Central Paratethys regional stratigraphy) age of the sediments, zone M5b sensu Berggren et al. (1995). Variously deformed lenses and layers of fine-grained sand with several blocks of white calcareous silts and with two layers of clayey sediments with pebbles were found. The identified outcrop is part of a large landslide situated at the western margin of the Carpathian Foredeep. Samples determining the age of the landslide movements were taken from Badenian clays and from slope sediments with pebbles for study of palynomorphs. Very rich and diversified fauna was described mainly from the fine-grained sand creating layers in calcareous clays. The assemblage contained tests of foraminifers, spines of the echinoids, fragments of sponge spicules, rich fragments of molluscs and zoarias of bryozoas, worms – Ditrupa cornea (Linnaeus, 1758), Serpula sp., ?Serpulidae indet., fragments of brachiopods, arthropods, coral, ostracods, teleostei etc.

The findings from the Badenian and Quaternary periods were mixed by slope movements. Large landslide in the Middle Pleistocene was the terminal gravity proces in the area of Viničné Šumice.

Bibliografická citace

Tomanová, P., Krejčí, O., Doláková, N., Gilíková, H., Hladilová, Š., & Zágoršek, K. (2019). Střednopleistocenní sesuv na svazích Drahanské vrchoviny u Viničných Šumic. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 26(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2019-1-2-116

Klíčová slova

Lower Badenian, Carpathian Foredeep, landslides, Foraminifera, Bryozoans, Molluscs, Palynology

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adamová, M., Dornič, J., Dvořák, J., Štych, J. (1975). Hlubinný vrt Rousínov Ro-1. – MS, ČGS-Geofond Praha.

Bagdasaryan, K. G., Tatishvili, K. G., Kazachashvili, Z. R., Muschelishvili, L. V. et al. (1966). Spravochnik po ekologii morskich dvustvorok. – Nauka, 71–79. Moskva.

Berggren, W. A., Kent, D. V., Swisher, C. C., III., Aubry, M.-P. (1995). A revised Cenozoic geochronology and chronostratigraphy. – SEPM (Society of Sedimentary Geology), SEPM Special Publication, 54, 129–212. https://doi.org/10.2110/pec.95.04.0129

Blížkovský, M., Mašín, J., Mátlová, E., Mitrenga, P., Novotný, A., Pokorný, L., Rejl, L., Šalanský, K. (1988). Lineární struktury čs. části Českého masívu podle geofyzikálních indikací. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 63, 5, 275–290.

Brzobohatý, R. ed. (1989). Základní geologická mapa 1 : 25 000, list 24-414 Vyškov. – MS, ČGS-Geofond Praha.

Bubík, M., Petrová, P. (2004). Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003, 14–17.

Doláková, N., Holcová, K., Nehyba, S., Hladilová, Š., Brzobohatý, R., Zágoršek, K., Hrabovský, J., Seko, M., Utescher, T. (2014). The Badenian parastratotype at Židlochovice from the perspective of high resolution stratigraphy. – Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen, 271, 2, 169–201. https://doi.org/10.1127/0077-7749/2014/0383

Dulai, A. (1996). Taxonomic composition and palaeoecological features of the Early Badenian (Middle Miocene) bivalve fauna of Szob (Börzsöny Mts, Hungary). – Annales historico-natutrales Musei Nationalis Hungarici, 88, 31–56. 122 Aplikovaná geologie GEOLOGICKÉ VÝZKUMY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU, BRNO 2019

Gilíková, H., Hladil, J. (eds), J., Bubík, M., Černý, J., Hrdličková, K., Kunceová, E., Melichar, R., Otava, J., Tomanová Petrová, P., Vít, J. (2011a). Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov. – MS, Česká geologická služba Praha.

Gilíková, H., Hladil, J., Bubík, M., Černý, J., Buriánek, D., Dvořák, J., Faměra, M., Havíř, J., Hrdličková, K., Kalvoda, J., Konečný, F., Kociánová, L., Kováčik, M., Kryštofová, E., Krumlová, H., Kumpan, T., Kunceová, E., Maštera, L., Melichar, R., Müller, P., Nehyba, S., Otava, J., Pecina, V., Pecka, T., Tomanová Petrová, P., Poul, I., Poulová, D., Rez, J., Skácelová, D., Skácelová, Z., Slobodník, M., Šikula, J., Šrámek, J., Večeřa, J., Vít, J., Weiner, T. (2011b). Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov. – MS, Česká geologická služba Praha.

Hakansson, E., Winston, J. E. (1995). Interstitial Bryozoans: Unexpected Life Forms in a High Energy Environment. – In: Nielsen, C., Larwood, G. P. (eds): Bryozoa: Ordovician to recent. Olsen & Olsen Fredeiisborg, Denmark, 125–134.

Harzhauser, M. (2002). Scaphopoda aus dem Karpatium (Untermiozän) des Korneuburger Beckens (Niederösterreich). – In: Sovis W., Schmid B. (eds) Das Karpat des Korneubuger Beckens, Teil 2, 205–214. Wien.

Havinga, A. J. (1964). Investigation into the differential corrosion susceptibility of pollen and spores. – Pollen et Spores, 6, 621–635.

Heusser, L. (1978). Spores and pollen in the marine realm. – In: Haq, B. U., Boersma, A. (eds): Introduction to marine micropaleontology, 327–339, Elsevier Science. https://doi.org/10.1016/B978-044482672-5/50014-3

Holcová, K., Hrabovský, J., Nehyba, S., Hladilová, Š., Doláková, N., Demeny, A. (2015). The Langhian (Middle Badenian) Carbonate Production Event in the Moravian Part of the Carpathian Foredeep (Central Paratethys): A Multiproxy Record. – Facies, 61, 1, 1–26. https://doi.org/10.1007/s10347-014-0419-z

Høisæter, T. (2009). Distribution of marine, benthic, shell bearing gastropods along the Norwegian coast. – Fauna norvegica, 28, 1, 5–106. https://doi.org/10.5324/fn.v28i0.563

Hungr, O., Leroueil, S., Picarelli, L. (2014). The Varnes classification of landslide types, an update. – Landslides, 11, 167–194. https://doi.org/10.1007/s10346-013-0436-y

Jankovská, V., Baroň, I., Nývlt, D., Krejčí, O., Krejčí, V. (2018). Last Glacial to Holocene vegetation succession recorded in polyphase slope-failure deposits on the Maleník Ridge, Outer Western Carpathians. – Quaternary International, 470, 38–52. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.10.048

Kowalke, T., Harzhauser, M. (2004). Early ontogeny and palaeoecology of the Mid-Miocene rissoid gastropods of the Central Paratethys. – Acta Palaeontologica Polonica, 49, 1, 111–134.

Krauter, E., Beltran, L., Cruden, D. M., Lefèbvre, G., Ter-Stepanien, G. I., Zhouyan, Z. (1993). Multilingual landslide glossary. The International Geotechnical Societies UNESCO. Working Party for World Landslide Inventory. Richmond. The Canadian Geotechnical Society.

Krejčí, O., Baroň, I., Hubatka, F., Kašperáková, D., Nývlt, D. (2008). Tectonic of slopes with large block landslides on the NE margin of the Bohemian Massif. – In: Jaboyedoff , M. (ed.): Congress Slope-Tectonics 2008, Lausanne, February 15th–16th, 2008, Université de Lausanne, Institut de géomatique et d´analyse risque. Lausanne.

Lang, G. (1994). Quartäre Vegetationsgeschichte Europas. – Gustav Fischer Verlag, Jena-Stuttgart-New York.

Litt, T., Shmincke, H. U., Frechen, M., Schluchter, Ch. (2008). Quaternary. – In: McCann, T. (ed.): The Geology of Central Europe. Vol. 2 Mesozoic and Cenozoic, Geologic Society London, 1288–1340.

Mandic, O. (2004). Pectinid bivalves from the Grund Formation (Lower Badenian, Middle Miocene, Alpine-Carpathian Foredeep) – taxonomic revision and stratigraphic significance. – Geologica Carpathica, 55, 2, 129–146.

Mandic, O., Harzhauser, M. (2003). Molluscs from the Badenian of the Gaindorf Formation. – Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 104A, 85–128.

Mandic, O., Harzhauser, M., Spezzaferri, S., Zuschin, M. (2002). The paleoenvironment of an early Middle Miocene Paratethys sequence in NE Austria with special emphasis on paleoecology of mollusks and foraminifera. – Geobios, 35, 1, 193–206. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(02)00059-1

Moissette, P., Dulai, A., Escarguel, G., Kázmér, M., Müller, P., Saint Martin, J. P. (2007). Mosaic of environments recorded by bryozoan faunas from the Middle Miocene of Hungary. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 252, 530–556. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2007.05.010

Murray, J. (2006). Ecology and Applications of Benthic Foraminifera. – Cambridge University Press, 426 pp. https://doi.org/10.1017/CBO9780511535529

Nehyba, S., Holcová, K., Gedl, P., Doláková, N. (2016). The Lower Badenian transgressive-regressive cycles – a case study from Oslavany (Carpathian Foredeep, Czech Republic). – Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen, 279, 2, 209–238. https://doi.org/10.1127/njgpa/2016/0548

Papp, A., Cicha, I., Seneš, J., Steininger, F. et al. (1978). M4 Badenien (Moravien, Wielicien, Kosovien). – Chronostratigraphie und Neostratotypen, Bd. VI, VEDA, Bratislava.

Seitl, L. (1981). Měkkýší fauna lokality Borač. – Časopis Moravského muzea, 66, 1, 33–50.

Skoupilová, N. (1974). Doplňující zpráva hydrogeologického průzkumu akce obecní vodovod – Viničné Šumice. – MS, ČGS- -Geofond Praha.

Tatishvili, K. G., Bagdasaryan, K.G., Kazachashvili, Z. R. (1968): Spravochnik po ekologii morskich bryuchonogich. – Nauka, 54–55. Moskva.

Tomanová Petrová, P., Nehyba, S., Diviš, K., Hladilová, Š., Gregorová, R., Vít, J., Hudec, P. (2018). Paleoprostředí ve spodním badenu na severním okraji Brna (Divišova čtvrť). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 25, 1–2, 65–72. https://doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-65

Urban, B., Sierralta, M., Frechen, M. (2011). New evidence for vegetation development and timing of Upper Middle Pleistocene interglacials in Northern Germany and tentative correlations. – Quaternary International, 241, 125–142. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2011.02.034

Zágoršek, K. (2010). Bryozoa from the Langhian (Miocene) of the Czech Republic. – Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis, 66, 1–4, 1–255.

https://doi.org/10.5817/GVMS2019-1-2-116