Detaily autora

Kirchner, Karel, Ústav geoniky AVČR, v.v.i. pobočka Brno, Drobného 28, 602 00 Brno

  • Vol 16 (2009) - Kenozoikum
    SEDIMENTÁRNĚ PETROGRAFICKÉ STUDIUM NEOGENNÍCH A PLEISTOCENNÍCH FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ V OKOLÍ HRADU VEVEŘÍ SZ. OD BRNA
    Abstrakt  PDF
  • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc
    Abstrakt  PDF