Brodziński, W., Górecki, D., Skotnicki, K., Szymczak, T.: Wzajem­ne stosunki miedzy wladza ustawodawcza a wykonawcza (Bialorus, Czechy, Litwa, Rumunia, Slowacja, Wegry)

Jan Filip

Abstrakt

Recenze publikace - Brodziński, W., Górecki, D., Skotnicki, K., Szymczak, T.: Wzajem­ne stosunki miedzy wladza ustawodawcza a wykonawcza (Bialorus, Czechy, Litwa, Rumunia, Slowacja, Wegry)

LÓDZ, WYDAWNICTWO UL 1996, 200 S.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Brodziński, W., Górecki, D., Skotnicki, K., Szymczak, T.: Wzajem­ne stosunki miedzy wladza ustawodawcza a wykonawcza (Bialorus, Czechy, Litwa, Rumunia, Slowacja, Wegry). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 3, s. 454-457. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9232

Plný Text: