Brodziński, W., Górecki, D., Skotnicki, K., Szymczak, T.: Wzajem­ne stosunki miedzy wladza ustawodawcza a wykonawcza (Bialorus, Czechy, Litwa, Rumunia, Slowacja, Wegry)

Roč.5,č.3(1997)

Abstrakt

Recenze publikace - Brodziński, W., Górecki, D., Skotnicki, K., Szymczak, T.: Wzajem­ne stosunki miedzy wladza ustawodawcza a wykonawcza (Bialorus, Czechy, Litwa, Rumunia, Slowacja, Wegry)

LÓDZ, WYDAWNICTWO UL 1996, 200 S.


Stránky:
454–457
Metriky

315

Views

114

PDF views