K vývoji právní subjektivity politických stran

Vladimír Mikule

Abstrakt

Ústava ČR sice proklamuje svobodný a dobrovolný vznik a volnou soutěž politických stran (čl. 5), jinak ale jejich právní postavení neupravuje. Naproti tomu Listina základních práv a svobod přikazuje oddělení politických stran a politických hnutí od státu a zaručuje státním občanům ČR základní právo zakládat politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich, jehož výkon může být omezen jen z důvodů Listinou stanovených (čl. 20). Úvaha o podrobnější právní úpravě byla tedy přenechána obyčejnému zákonodárci. Posouzení nynějšího zákona je však už otázkou samostatnou.

Bibliografická citace

MIKULE, Vladimír. K vývoji právní subjektivity politických stran. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 3, s. 370-378. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9223

Plný Text: