Územní dosah základních práv podle právního řádu České republiky

Roč.5,č.3(1997)

Abstrakt
Výzkum dogmatiky základních práv a svobod v ČR je dosud soustředěn především na jejich obsahovou dimenzi. To je však nedostatečné a neúplné. Základní práva a svobody jsou v ústavním právu České republiky chápána jako ústavně zaruče­ná subjektivní veřejná práva. To se promítá do vymezení jejich subjektů, tj. do způsobilosti být jejich nositelem a adresátem a do způsobilosti vlastními úkony je vůči veřejné moci prosazovat. Kromě toho je nutno při vytváření dogmatiky zá­kladních práv a svobod v ČR sledovat problém časové působnosti předpisu, které tyto práva a svobody zakotvují. Dále je s tím spjat dosud prakticky nesledovaný problém jurisdikce českého státu a území, na kterém nebo ze kterého se lze do­volávat základních práv zaručených našimi ústavními předpisy. Tento příspěvek je proto věnován nástinu právě této možná v budoucnosti stále více aktuálnější problematiky, která spočívá v uplatňování základních práv a svobod na území ČR, ale také v jejich extrateritoriálních účincích.

Stránky:
469–478
Metriky

393

Views

186

PDF views