K vzájemným vztahům zásad zákonnosti, adekvátnosti a efektivity trestního práva

Pavel Černý

Abstrakt

Právo jako normativní systém obecně i jeho jednotlivé subsystémy - právní odvět­ví - jsou založeny na určitých obecných teoretických východiscích, označovaných právní teorií jako základní zásady. Tyto myšlenkové principy vyjadřují jednotný charakter, vzájemné propojení, společný smysl a cíl právní úpravy jako celku a zá­roveň relativní samostatnost a jednotu právních odvětví. V praktičtější poloze představují východiska a limity tvorby, aplikace a interpretace právních norem.

Bibliografická citace

ČERNÝ, Pavel. K vzájemným vztahům zásad zákonnosti, adekvátnosti a efektivity trestního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 3, s. 433-441. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9228

Plný Text: