Aktuální otázky horního a kutacího práva

Jaroslav Chyba

Abstrakt

České horní právo je - nebo alespoň v minulosti bylo - jedním z mála celosvětově významných tvůrčích činů, které vyšly z českého kulturního prostředí. Řadí se tedy důstojně po bok Heyrovského objevu polarografie nebo Bolzanovým objevům v oboru matematiky. Je smutné, že právě tato významná složka českého práva je v současné době zanedbávána: s výjimkou popularizujícího seriálu K. Effenbergera se téměř neobjevují nové příspěvky k poznání báňskoprávní historie, tím méně pak nové úvahy o koncepci horního práva v nových společenských a ekonomických podmínkách. Předkládaným článkem chci pouze upozornit na některé otevřené problémy. Nečiním si nárok ani na úplnost, ani na definitivní zodpovězení polože­ných otázek.

Bibliografická citace

CHYBA, Jaroslav. Aktuální otázky horního a kutacího práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 3, s. 329-337. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9221

Plný Text: