Středoevropské politické studie

Středoevropské politické studie jsou recenzovaným vědeckým on-line časopisem nabízejícím odbornou platformu pro publikaci textů z široce pojaté oblasti politických věd. Časopis vychází nepřetržitě od roku 1999.

Areálové zaměření na střední a východní Evropu s přesahy do celoevropského prostoru je ve Středoevropských politických studiích kombinováno se zvláštním zřetelem k oblastem komparativního výzkumu, zahraniční a bezpečnostní politiky a politické teorie. Pro další informace k profilu a zaměření časopisu viz sekce O časopisu -> Zaměření a záběr.

Středoevropské politické studie jsou vedeny v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik  (kategorie Jrec) Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, po aktualizaci k 31. 1. 2014. Od r. 2015 je časopis zařazen v mezinárodní vědecké databázi ERIH Plus.

Od čísla 2–3/2013 (roč. 15) jsou k publikovaným článkům v jiném než anglickém jazyce připojena shrnutí v anglickém jazyce o rozsahu 1000 slov, syntetizující hlavní výzkumné otázky, postupy a získaná zjištění. Summary se nachází vždy na konci článku za seznamem literatury.

Oznámení

 

Přesun na nové stránky Středoevropských politických studií dokončen

 

SEPS se již úspěšně přestěhoval na novou adresu (https://journals.muni.cz/cepsr), a to včetně kompletního archivu od r. 1999! Obsah časopisu až do čísla 1/2015 bude ovšem nadále volně přístupný i na adrese www.cepsr.com, na níž Středoevropské politické studie dříve působily a která zůstane zachována.

Publikováno: 2016-02-13 Více...
 

Top 10 nejčtenějších článků

 
V pravé části stránky pod hlavičkou "TOP 10" nyní najdete pořadí deseti nejčtenějších článků publikovaných ve Středoevropských politických studjích. Funkce byla zprovozněna nedávno a bude tedy započítávat pouze čtenost zde na novém webu.
Publikováno: 2016-02-13
 
Více oznámení...

Vol 18, No 4 (2016)

Obsah

Články

Tomáš Dráb, Tomáš Vlček   
HTML
291-318
Martin Kubánek   
HTML
319-353
Renáta Mikešová, Tomáš Kostelecký   
HTML
354-380
Hubert Smekal, Katarína Šipulová   
HTML
381-411

Recenze

Věra Stojarová   
HTML (English)
412-414