Informace k přijímání rukopisů do recenzního řízení

15.06.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

časopis Středoevropské politické studie přestal k 15. 6. 2018 přijímat autorské rukopisy k posouzení. Děkujeme za důvěru našeho čtenářstva i autorstva a věříme, že zbývající čísla vám přinesou dostatek odborného potěšení.

Děkujeme za pochopení.

Redakční tým Středoevropských politických studií