Personalizace na komunální úrovni: existuje a lze ji v českém prostředí zkoumat?

Roč.20,č.2(2018)

Abstrakt

Against the background of current research and literature, the article discusses local level-personalization in the Czech Republic as well as the ways it can be studied. Emphasising topics such as personalization of the electoral behaviour, electoral system, and political elites’ strategy, the authors present a novel research design aimed at identifying and better understanding the phenomenon of personalization on the local level. The research design develops some original identifiers such as popularity of the candidate, while also employing traditional criteria such as preferential voting or incumbency effect.


Klíčová slova:
personalizace; Česká republika; místní volby; preferenční hlasování; volební chování; volební systém; výzkumný design
Reference

Balík, S., Gongala. P. a Gregor, K. (2015). Dvacet let komunálních voleb v ČR. Brno: CDK.

Balík, S. (2009). Komunální politika: obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada Publishing.

Balík, S. (2016). „Local Cleavages, Politics and Policy at the Local Level – Is the Depolitization Real?“. Sociální studia 13(1): 73–85.

Bernard, J. (2012). „Individuální charakteristiky kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí a jejich vliv na volební výsledky.“ Sociologický časopis 48(4): 630-640.

Biler, S. (2008). Sociální a politické konsekvence procesu individualizace [rukopis]. Diplomová práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Blamas, M. et al. (2012). „Two routes to personalized politics: Centralized and decentralized personalization.“ Party Politics 20(1): 37–51. https://doi.org/10.1177/1354068811436037

Bіttner, A. (2011). Platform or personality? The role of party leaders in elections. New York: Oxford University Press.

Caprara, G. V. a Zimbardo, P. G. (2004). „Personalizing Politics: A Congruency Model of Political Preference.“ American Psychologist 59(7): 581–594. https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.7.581

Carey, J. M. a Shugart, M. S. (1995). „Incentives to Cultivate a Personal Vote: a Rank Ordering of Electoral Formulas.“ Electoral Studies 14 (4): 417–439. https://doi.org/10.1016/0261-3794(94)00035-2

Čaloud, D. (2006). „Volební systém a volební inženýrství: současný stav a možné změny“. In: Čaloud, D. Foltýn, T., Havlík, V. a Matušková, A. (eds.) Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: CDK, 145–163.

Čmejrek, J. (2005). „Specifika komunální politiky v malých obcích ČR.“ In: Dančák, B., Fiala, P. a Hloušek, V. (eds.), Evropeizace: nové téma politologického výzkumu. Brno: IIPS, 72–87

Dalton, Russel J. (2002). Citizen Politics: Public opinion and Political Parties in advanced Western democracies. New York: Catham House Publishers.

Eder, N, Jenny, M. a Muller, W. (2015). „Winning over voters or fighting party comrades? Personalized constituency campaigning in Austria.“ Electoral Studies 39(3): 316–328. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2014.04.008

Eibl. O. (2016). „Cesta k (experimentálnímu) výzkumu efektů osobnostní stránky politiky pod jednou konceptuální střechou: metodologická poznámka k výzkumu personalizace. European Electoral Studies 11(1): 34–43.

Garzia, D. (2011). „The personalization of politics in Western democracies: Causes and consequences on leader-follower relationships.“ The Leadership Quarterly 22(4): 697–709. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.05.010

Chytilek, R. et al. (2009). Volební systémy. Praha: Portál.

Karvonen, L. (2010). The personalization of politics: Study of parliamentary democracies. Colchester: ECPR Press.

Kouba, K. (2016). Personalizace voleb a demokracie v Latinské Americe. Brno: CDK.

Kriesi, H. (1998). „The transformation of cleavage politics: The 1997 Stein Rokkan lecture.“ European Journal of Political Research, 33(2): 165–185. https://doi.org/10.1023/A:1006861430369

Lebeda, T. (2001a). „Hlavní proměnné proporčních volebních systémů“. Sociologický časopis 37(1): 425–447.

Lebeda, T. (2001b). „Přirozený práh poměrných systémů, teorie a realita“. Politologický časopis 8(2): 134–149.

Lebeda, T. (2009). „Komunální volby klamou. Krátké zastavení nad problematickými aspekty volebního systému pro obecní zastupitelstva.“ Acta Politologica 3(1): 332–343.

Lijphart, A. 1994. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945–1990. New York: Oxford University Press.

Linek, L. a Voženílková, M. (2017). „Strany na ústupu, lídři na vzestupu? Personalizace volebního chování v České republice.“ Sociologický časopis 50(2): 147–180. https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.2.304

Lipset, M. S. a Rokkan, S. (1967). Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. New York: Free Press

McAllister, I. (2007). „The Personalization of Politics.“ In: Dalton, R., Klingemann,
H.-D. (eds.), Oxford Handbook of Political Behavior. Oxford: Oxford University Press, 571–588. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199270125.003.0030

Outlý, J. (2004): „Volby do zastupitelstev v obcích – vývoj a souvislosti.“ In: Šaradín, P. a Outlý, J. (eds.), Studie o volbách do zastupitelstev v obcích. Olomouc: Univerzita Palackého, 11–45.

Pecháček, Š. (2013). „Personalizace politiky v ČR.“ Revue politika 19(2): 93–109.

Pink, M. et al. (2013). Volební mapy České a slovenské republiky po roce 1993: vzorce, trendy, proměny. Brno: CDK.

Šedo, J. et al. (2014). České prezidentské volby v roce 2013. Brno: CDK.

Šůstková, M. (2007). “Silvio Berlusconi a Forza Italia: fyziognomie marketing lídra.” In: Šaradín, P. (ed.), Politické kampaně, volby a politický marketing. Olomouc: Periplum, 53–68

Taagepera, R. a Shugart, M. (1989). Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral Systems. New Haven: Yale University Press.

Van Zoonen, L. (2005). Entertaining the Citizen. Lanham: Rowman&Littlefeld

Voženílková, M. (2014). „Co je a co není personalizace politiky?“ Global Politics, on-line (http://www.globalpolitics.cz/clanky/co-je-a-co-neni-personalizace-politiky)

Voženílková, M. a Hejtmánek, J. (2015). „Koncept Incumbency Advantage v českých senátních volbách.“ Středoevropské politické studie 17(1): 1–27. https://doi.org/10.5817/CEPSR.2015.1.1

Metriky

0


1247

Views

472

PDF views