Obchod s chudobou: obsahová analýza českých zpravodajských médií v období 2006–2017

Roč.20,č.2(2018)

Abstrakt

Poverty business has become an important metaphor in the current debate regarding security in socially excluded localities. The term poverty business covers a range of business practices aimed at the poorest and most vulnerable populations. The goal of this study is to examine media representations of the phenomenon using content analysis of quantitative and qualitative data. First, characteristics of Czech media messages including the term “poverty business” are analysed. Next, key events are identified which have shaped the way poverty business is reported on in the analysed corpus. Finally, topics, groups and key actors are analysed based on the development of their quantitative representation in the corpus over time.


Klíčová slova:
obchod s chudobou; průmysl chudoby; obsahopvá analýza; mediální reprezentace; sociální exkluze
Reference

BIS (2014): Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2013. Praha: Bezpečnostní informační služba, on-line (https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2013-vz-cz.pdf)

BRU/ČTK (2017): „Ministři odklepli sociální bydlení, Šlechtová má ale výhrady.“ Blesk.cz, 8. 3. 2017, on-line (http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/454739/ministri-odklepli-socialni-bydleni-slechtova-ma-ale-vyhrady.html),

Čápová, Hana (2015): „Ošklivá hra s bezmocnými.“ Týdeník Respekt, 22. 7. 2015, on-line (https://www.respekt.cz/fokus/oskliva-hra-s-bezmocnymi), [ověřeno k 9. 12. 2018].

Česká televize (2014): „Ministři řešili na Šluknovsku problémy sociálně vyloučených lokalit.“ Česká televize (Události v regionech, Praha), 12. 5. 2014, on-line (https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/214411000140512-udalosti-v-regionech/obsah/325732-ministri-resili-na-sluknovsku-problemy-socialne-vyloucenych-lokalit?kvalita=ad)

Česká televize (2017): „Zákon o sociálním bydlení čelil kritice poslanců. Podle opozice nepomůže a bude stát miliardy.“ Česká televize, 11. 4. 2017, on-line (https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2083953-zakon-o-socialnim-bydleni-celil-kritice-poslancu-podle-opozice-nepomuze-a-bude-stat)

Český rozhlas (2018): „Za exekuce může byznys s chudobou. Věřitelé by měli být zodpovědnější, radí Daniel Hůle.“ Český rozhlas – Radiožurnál, 28. 2. 2018, on-line (https://radiozurnal.rozhlas.cz/za-exekuce-muze-byznys-s-chudobou-veritele-meli-byt-zodpovednejsi-radi-daniel-7180981)

ČTK (2013a): „Byznys s chudobou: Majitelé ubytoven mají z cizích dávek tisíce měsíčně.“ E15.cz, 3. 4. 2013, on-line (https://www.e15.cz/domaci/byznys-s-chudobou-majitele-ubytoven-maji-z-cizich-davek-tisice-mesicne-971546)

ČTK (2013b): „Sedm opatření vlády proti sociálním nepokojům. Mají řešit i obchod s chudobou v ubytovnách.“ Hospodářské noviny, 11. 12. 2013, on-line (https://domaci.ihned.cz/c1-61432990-sedm-opatreni-vlady-proti-socialnim-nepokojum-maji-resit-i-obchod-s-chudobou-v-ubytovnach)

Drulák, Petr (2009): Metafory studené války: Interpretace politického fenoménu. Praha: Portál.

Dvořáková, Ilona (2010): „Obsahová analýza/formální obsahová analýza/kvantitativní obsahová analýza.“ AntropoWebzin 6(2), 95–9.

Dvořáková, Tereza (2015): Situační analýza města Slaný ve Středočeském kraji. Praha: Agentura pro sociální začleňování.

Eliášová, Kateřina (2015): „Byznys s chudobou kvete dál.“ Lidové noviny, 2. 7. 2015, s. 1.

Gabal, Ivan, Karel Čada, Jan Snopek a Jiří Chvátal (2008): Sociální vyloučení Romů a česká společnost. Klíč k posílení integrační politiky obcí. Praha: Otevřená společnost, o. p. s.

Gruber, Jan (2017): „Města blokují výplatu doplatku na bydlení. Připravuje se ústavní stížnost.“ Denikreferendum.cz, 25. 8. 2017, on-line (http://denikreferendum.cz/clanek/25918-mesta-blokuji-vyplatu-doplatku-na-bydleni-pripravuje-se-ustavni-stiznost)

Hájek, Martin (2014): Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Hovorka, Jiří (2017): „Obchod s chudobou je nemravný, zastal se Ústavní soud ženy, kterou nevýhodná půjčka připravila o byt.“ Hospodářské noviny, 8. 2. 2017, on-line (https://domaci.ihned.cz/c1-65617250-byznysu-s-chudobou-nelze-prihlizet-zastal-se-ustavni-soud-zeny-kterou-nevyhodna-pujcka-pripravila-o-byt)

Jedináková, Helena a Jana Pischová (2013): Zpráva o ubytovnách na Ostravsku aneb jsou ubytovny opravdu vhodným řešením pro bydlení rodin s dětmi a lidí bez domova? Ostrava: Vzájemné soužití.

Jemelka, Martin (2018): „Od hornických kolonií po ghetta.“ A2larm.cz, 10. 2. 2018, on-line (https://a2larm.cz/2018/02/od-hornickych-kolonii-po-ghetta/)

Kluknavská, Alena a Lenka Zagibová (2013): „Neprispôsobiví Rómovia a slušná väčšina? Spravodajský diskurz po násilných udalostiach na severe Českej republiky 2011.“ Středoevropské politické studie 15(4), 300-323.

Komárek, Michal (2015): „Ministryně Michaela Marksová je ve vleku některých starostů a její politika se obrací proti nejchudším.“ Romea.cz, 29. 9. 2015, on-line (http://www.romea.cz/cz/publicistika/komentare/ministryne-michaela-marksova-je-ve-vleku-nekterych-starostu-a-jeji-politika-se-obraci-proti-nejchudsim)

Krištof, Roman (2007): „Exekuce sociálních dávek jsou palivem kšeftu s chudobou.“ Mladá fronta Dnes – Jižní Morava, 12. 12. 2007, s. 9.

Malecký, Robert (2013): „Předlice na odstřel.“ Týden, 25. 2. 2013, s. 40.

Mertl, Jiří a Ondřej Hejnal (2013): „Metafory, bezdomovci a média“. AntropoWebzin 9(4), 145–153.

Město Štětí (2014): Strategický plán sociálního začleňování 2015–2018. Praha: Agentura pro sociální začleňování, on-line (http://www.steti.cz/docud/2015/strategicky_plan_ socialniho_zaclenovani_steti_2015-2016.pdf)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2018): „Doplatek na bydlení.“ Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, on-line (https://portal.mpsv.cz/soc/hn/ obcane/bydleni)

Ministerstvo vnitra ČR (2011): Události ve Šluknovském výběžku. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, on-line (http://www.mvcr.cz/soubor/udalosti-ve-sluknovskem-vybezku-k-pdf.aspx)

Ministerstvo vnitra ČR (2016): Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, on-line (http://www.mvcr.cz/soubor/strategie-prevence-kriminality-2008-2011-strategie-pdf.aspx)

Mlsová, Ludmila (2015): „Starosta Větřní: Ministryni jsme ukázali byznys s chudobou v praxi.“ Budejovice.iDnes.cz, 11. 4. 2015, on-line (https://budejovice.idnes.cz/ministryne-prace-prijela-do-vetrni-dua-/budejovice-zpravy.aspx?c=A150411_2154625_budejovice-zpravy_khr)

Národní kontrolní úřad (2017): Kontrolní závěr z kontrolní akce 17/02 podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňování. Praha: Národní kontrolní úřad, on-line (https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/k17002.pdf)

Nedvěd, Jaroslav (2014): „Budoucnost hazardu v Plzni. Horké téma před volbami i po nich.“ Mladá fronta Dnes - Plzeňský kraj, 7. 10. 2014, s. 3.

pel (2017): „Aktivisté z 80 neziskovek vyzvali vládu, aby přijala zákon o sociálním bydlení.“ BYZNYS NOVINY, 5. 1. 2017, on-line (https://www.byznysnoviny.cz/ 2017/01/05/aktiviste-80-neziskovek-vyzvali-vladu-aby-prijala-zakon-socialnim-bydleni-loni-bylo-bytove-tisni-187-tisic-lidi/)

Platforma pro sociální bydlenÍ (2016): „Sociální bydlení skoncuje s byznysem s chudobou, stát dokonce ušetří, říká nová analýza.“ Tisková zpráva. ParlamentniListy.cz, 10. 6. 2016, on-line (http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Socialni-bydleni-skoncuje-s-byznysem-s-chudobou-stat-dokonce-usetri-rika-nova-analyza-456926)

Platforma pro sociální bydlení (n.d.) „Proč potřebujeme zákon o sociálním bydlení.“ Platforma pro sociální bydlení, on-line (https://socialnibydleni.org/zakon)

pv (2016): „ČSSD: Byznys s chudobou bohužel nekončí, opozice prosadila odložení potřebné novely.“ ParlamentniListy.cz, 21. 10. 2016, on-line (http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/CSSD-Byznys-s-chudobou-bohuzel-nekonci-opozice-prosadila-odlozeni-potrebne-novely-459334)

Radostný, Lukáš, Hana Štěpánková a Daniel Vališ (2015): Situační analýza obce Příbram. Praha: Agentura pro sociální začleňování.

Saraisky, Nancy Green (2016): „Analyzing Public Discourse: Using Media Content Analysis to Understand the Policy Process.“ Current Issues in Comparative Education 18(1): 26–41.

Svobodová, Ivana (2006): „Jak dostat romské děti do škol.“ Mladá fronta Dnes – Jižní Morava, 27. 9. 2006, s. 4.

Šrajbrová, Markéta (2015): „Počet ghett se zdvojnásobil, žije v nich až 115 tisíc lidí.“ Aktuálně.cz, 27. 5. 2015, on-line (https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pocet-ghett-se-zdvojnasobil-zije-v-nich-az-115-tisic-lidi/r~bca5b09e044a11e593f4002590604f2e/),

Štván, František (2015): „Blbá nálada neskončí jen proto, že k jejímu ukončení prezident zavelel.“ Britské listy, 28. 12. 2015, on-line (https://blisty.cz/art/80435-blba-nalada-neskonci-jen-proto-ze-k-jejimu-ukonceni-prezident-zavelel.html)

Tomicic, Ana a Petr Kupka (2017): „Resisting ‘Dirty Business‘: Report from the Field of Social Exclusion in the Czech Republic.“ Lefteast, 29. 6. 2017, on-line (http://www.criticatac.ro/lefteast/resisting-dirty-business-report-from-the-field-of-social-exclusion-in-the-czech-republic/)

Ťopek, Martin (2016): „Když Babiš udrží přebytek rozpočtu, navrhnu ho na Nobelovu cenu, prohlásil ve sněmovně Zeman.“ Hospodářské noviny, 7. 12. 2016, on-line (https://domaci.ihned.cz/c1-65547290-navrhnu-babise-na-nobelovu-cenu-rekl-zeman-pri-projevu-ve-snemove-o-rozpoctu-pokud-se-tedy-nerozplynou-prebytkove-miliardy),

Topinka, Daniel a Klára, Janoušková (eds., 2009): Výzkum rizikových faktorů souvisejících s existencí sociálně vyloučených romských lokalit ve městě Přerově. Ostrava: Sociofaktor.

Toušek, Laco (2012): Kvalitativní analýza pocitu bezpečí občanů města Pardubice. Plzeň: Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu.

Toušek, Laco, Václav Walach, Petr Kupka, Kateřina Tvrdá, Alica Brendzová, Ľubomír Lupták, Tereza Dvořáková, Ondřej Plachý, Klára Vanková (2018): Labyrintem zločinu a chudoby: kriminalita a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách. Plzeň: Doplněk.

Trachtová, Zdeňka (2015): „Život na ubytovně přenáší vyloučení z generace na generaci, míní sociolog.“ iDNES.cz, 28. 5. 2015, on-line (https://zpravy.idnes.cz/on-line-rozhovor-se-sociologem-karlem-cadou-few-/domaci.aspx?c=A150527_164200_domaci_zt)

Trlifajová, Lucie, Filip Pospíšil, Petr Kučera, Bára Matysová a Blanka Kissová (2015). Analýza politik nulové tolerance v Litvínově a Duchcově. B.m.: SPOT - Centrum pro společenské otázky, z. s., on-line (http://centrumspot.cz/wp-content/uploads/ 2016/07/SPOT_-_vyzkumna_zprava_-_Nulova-tolerance-v-Litvinove-a-Duchcove.pdf) [ověřeno k 20. 12. 2018].

Uhlová, Saša (2016): „Saša Uhlová: Andrej Babiš navštívil ghetto. Šup a byl venku.“ Denikreferendum.cz, 2. 9. 2016, on-line (http://denikreferendum.cz/clanek/23648-andrej-babis-navstivil-ghetto-sup-a-byl-venku)

Ústavní soud (2017): Nález Ústavního soudu České Republiky ze dne 19. 1. 2017, Sp. Zn. l. ÚS 3308/16. Brno: Ústavní soud České republiky, on-line (https://www.usoud.cz/ fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/I._US_3308_16_an.pdf)

vašíčková, Andrea (2017): Sociální pomoc v oblasti bydlení. Dávky na bydlení. Veřejný ochránce práv, on-line (https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/projekt_ESF/ 01_01_MIMOPROJEKTOVE/10_19_a_20_JH/Davky_na_bydleni.pdf)

Vláda ČR (2013): Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017. Praha: Vláda ČR, on-line (https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/koalicni_smlouva.pdf)

Vláda ČR (2014): Programové prohlášení Vlády České Republiky. Praha: Vláda ČR, on-line (https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove_prohlaseni_unor_2014.pdf)

Vláda ČR (2015): „Novela zákona o hmotné nouzi čeká na opětovné projednání poslanci.“ Vláda ČR, on-line (https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/novela-zakona-o-hmotne-nouzi-opet-pred-poslanci-132679)

Walach, Václav (2014). „Where Only the ‚Decent People‘ Live: The Gypsy ‚Menace‘ and Forging a Neoliberal Utopia in a Czech Postsocialist City.“ Wschodnioznawstwo 8(1): 71–88.

Walach, Václav (2018): „Zdroje nebezpečnosti v sociálně vyloučené lokalitě.“ Sociologický Časopis / Czech Sociological Review 54(2), 253–76.

Wanatowiczová, Krystyna (2007): „Není cigán jako cigán“. Mladá fronta Dnes, 12. 4. 2007, s. 5.

Weinerová, Renata (2014): „AntiGypsyism in the Czech Republic: Czechs‘ Perception of Roma in Cultural Stereotypes.“ Acta Ethnographica Hungarica 59(1): 211–221. DOI 10.1556/AEthn.59.2014.1.10

Metriky

0


1502

Views

776

PDF views