Středoevropské politické studie

Středoevropské politické studie jsou recenzovaným vědeckým on-line časopisem nabízejícím odbornou platformu pro publikaci textů z široce pojaté oblasti politických věd. Časopis vychází nepřetržitě od roku 1999.

Areálové zaměření na střední a východní Evropu s přesahy do celoevropského prostoru je ve Středoevropských politických studiích kombinováno se zvláštním zřetelem k oblastem komparativního výzkumu, zahraniční a bezpečnostní politiky a politické teorie. Pro další informace k profilu a zaměření časopisu viz sekce O časopisu -> Zaměření a záběr.

Středoevropské politické studie jsou vedeny v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik  (kategorie Jrec) Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, po aktualizaci k 31. 1. 2014. Od r. 2015 je časopis zařazen v mezinárodní vědecké databázi ERIH Plus.

Od čísla 2–3/2013 (roč. 15) jsou k publikovaným článkům v jiném než anglickém jazyce připojena shrnutí v anglickém jazyce o rozsahu 1000 slov, syntetizující hlavní výzkumné otázky, postupy a získaná zjištění. Summary se nachází vždy na konci článku za seznamem literatury (v html verzi před poznámkovým aparátem).

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...

Vol 19, No 3-4 (2017)

Obsah

Články

Miroslav Nemčok, Jakub Šedo   
189-214
Jaroslava Pospíšilová   
215-242
Michal Pink, Ondřej Sax, Andrea Smolková   
243-263
Matěj Pospíchal   
264-318

Recenze

Marián Sekerák   
319-322
Michal Hrušík   
323-328