Novinky ve zpracování a užití právních informací v systému CODEXIS®

Petra Gříbková, Zuzana Cholastová

Bibliografická citace

GŘÍBKOVÁ, Petra a Zuzana CHOLASTOVÁ. Novinky ve zpracování a užití právních informací v systému CODEXIS®. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2012, č. 6, s. 40. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4133

Plný Text: