Využití RFID v umění a kultuře

Eva Fialová

Abstrakt

RFID  je  technologií  umožňující  jednoznačnou  iden-tifikaci  na  dálku.  Díky  tomu  našlo  RFID  uplatnění hlavně v obchodě a v logistice, kde slouží k zaznamená-vání informací o výrobku a jeho pohybu od výrobce ke spotřebiteli. Výrobky však nejsou jedinými objekty, které jsou za použití této technologie sledovány. Další oblastí, v níž RFID může přinést zefektivnění práce a zpřesnění informací,  je  oblast  kultury. Tento  příspěvek  se  zabývá možnostmi, jež skýtá  RFID technologie v kultuře, jakož i případnými riziky, které sebou tato technologie přináší.

Bibliografická citace

FIALOVÁ, Eva. Využití RFID v umění a kultuře. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 4, s. 17-19. [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4084

Klíčová slova

RFID, kultura, inventarizace, marketing

Plný Text: